Atos

SRQ119872 - Testcoordinator

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
03.09.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
36

Rol: Test Coordinator
                                 
Voor de wijzigen van email adressen voor een deel van de medewerkers zijn we op zoek naar capaciteit voor testcoördinatie. De wijziging zal plaatsvinden in het IDM bronsysteem IBIS van de Directie Bedrijfsvoering, maar moet vervolgens doorgevoerd worden in alle afnemende systemen. Dit zijn er mogelijk tientallen waarvoor een inventarisatie reeds gestart is. Het wijzigen van email adressen, betekent voor een aantal systemen dat de het account gewijzigd wordt. Dit heeft grote impact en dient dus goed getest te worden. Omdat het ketens betreft (bron, distributielaag met berichtenverkeer, doelsystemen) is het extra uitdagend. Er zal vooral veel afgestemd moeten worden en scenarios bedacht hoe de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden en deze dienen daarna getest te worden. De nadruk ligt op coordinatie, analyseren en scenario's maken. De wijziging dient op 1 januari 2019 uitgevoerd te zijn. We verwachten een korte, intensieve nazorgperiode. Het beheer van de verschillende systemen zit verspreid over de locaties Den Haag en Assen. De meeste werkzaamheden zullen vanuit Den Haag plaatsvinden.


Achtergrond
De ministeries EZK en LNV worden heringericht. Ten behoeve van de naamswijziging zullen 2300 medewerkers een nieuw email adres krijgen. Aangezien de email adressen gebruikt worden in diverse primaire systemen (inloggen op de werkplek, gebruik van Rijksbrede voorzieningen en in een reeks van bedrijsapplicaties) is het van belang dat de wijziging goed geimplementeerd wordt. Er is een programma door de Directie Bedrijfsvoering opgezet waar de diverse herinrichtings projecten onder uitgevoerd worden. Dit is één van de projecten waar de DICTU het technische deel uitvoert voor de Directie Bedrijfsvoering.

Minimale eisen
4 jaar aantoonbare relevante testervaring.
2 jaar aantoonbare ervaring met Testcoordinatie.
3 jaar aantoonbare relevante ervaring met agile/scrum.
3 jaar Testorganisatie en uitvoering (TMAP).
3 jaar Uitvoerende ervaring met systeem integratie testen.
1 jaar Uitvoerende ervaring met ketentesten.
Certificering: Testen Professional; TMap NEXT Advanced; ISTQB Advanced.
TMap NEXT Foundation.

Competenties
flexibiliteit - samenwerken (teamplayer) - stressbestendig - sociaal & communicatief - resultaat gericht - gestructureerd-analytisch - oog voor detail.

Wensen
Topdesk, Jira - ISTQB
Bekendheid met het ministerie van EZK en DICTU is een pré.

Klant: EZK DICTU
Standplaats: Den Haag
Start: 3-9-2018
Eind: 31-12-2018
Verlengbaar: 2 x 3 maand
Uren:  36
Deadline: 24-08-2018 10:00

< Go back to the overview of all orders