Atos

SRQ121201 - Applicatieontwikkelaar Java

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.11.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
40

Achtergrond:
Het applicatiedomein Ontvangen en Mededelen (O&M) omvat alle applicaties die binnenkomende en uitgaande informatiestromen (papier én digitaal) van de Belastingdienst verwerken en/of routeren. Populair gezegd is O&M de digitale postkamer van de bedrijfsprocessen bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane en Toeslagen. Ten behoeve van de vele informatiestromen is er binnen O&M sprake van informatie-uitwisseling tussen diverse O&M-applicaties.

Opdracht:
In het team berichtverwerking Java (BVJ ) binnen de STS Ontvangen & Mededelen wordt gezocht naar een java bouwer. Het team BVJ heeft een 10-tal java applicaties onder zijn hoede. In kleine subteams worden de nodige aanpassingen aan deze applicaties gedaan. Voor een groot gedeelte gebeurt dat via de SCRUM methodiek. Wij zijn op zoek naar een medior of senior JAVA bouwer om het team te komen versterken. Belangrijk is dat de nieuwe medewerker het leuk vindt en bereid is om te poetsen, om te programmeren. De applicaties draaien op IPAS. Voor deze opdracht wordt met name ervaring en visie gevraagd betreffende opzetten en beheren van ontwikkelomgevingen op Java 8, deployment (IPAS) en release pipeline.

Eisen:
3 jaar ervaring met Java EE
3 jaar ervaring met Java

Wensen:
Websphere, EJB, JPA, WAS8.5, RedHat, Maven, Jenkins, SonarQube, CDI , Wicket, GIT, Atlassian tooling, JMS, Mqseries, Rest/SOAP Webservices.
Technisch systeemontwerp (overview)
Ervaring met werken in een grote organisatie (financieel/bureaucratisch)
Ervaring met agile werken en bij voorkeur met scrum

< Go back to the overview of all orders