Atos

SRQ121624 - Customcode ontwikkelaar Normalized Systems applicaties 332570

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.11.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
40

Customcode ontwikkelaar Normalized Systems applicaties.
Lees allereerst de beknopte uitleg over Normalized Systems bij de Context.
Als customcode ontwikkelaar Normalized Systems bouw juist jij die essentiële javacode/functionaliteit die niet op basis van de softwaretemplates kan worden geëxpandeerd.
Deze Customcode dient naadloos te passen in het m.b.v. de NSX toolset geëxpandeerde applicatieskelet. Zo bouw je hoog onderhoudbare softwareoplossingen voor verschillende klantdomeinen van de Belastingdienst (Omzetbelasting, Loonheffing, Gegevensverstrekkingen, Douane).
Je bent niet per-sé een ‘Java-geek’ en vindt met name je voldoening in, samen met businessvertegenwoordigers, iteratief realiseren (in kleine scrum teams) van oplossingen.
Je hebt een opleiding gevolgd over de Normalized Systems theorie en methodiek en hebt, zij het nog beperkt, praktijk ervaring met het realiseren van softwareoplossingen volgens deze methodiek.
Daarbij heb je kennis van en beperkt ervaring met de gebruikte toolset van NSX (Expanders en Prime Radiant). Je bent in staat om je je snel nieuwe methodieken en farmeworks eigen te maken

Normalized Systems is een jonge en innovatieve, op wetenschappelijk onderzoek én bewijs gebaseerde, ontwikkelmethode die zich richt op het realiseren van applicaties met behulp van Normalized Systems theorie én tooling. De basis van een Normalized Systems applicatie is een, op een datamodel gebaseerd, Prototype. Dit prototype ontstaat na configuratie en expansie van softwaretemplates. Het prototype vormt een applicatieskelet waaraan alleen de essentiële code nog ‘met de hand’ wordt gebouwd en toegevoegd.Een klein en agile team breidt in korte sprints, samen met de klant, het prototype stapsgewijs uit tot de uiteindelijke applicatie. De ontwikkelde applicaties zijn zeer gestructureerd en kenmerken zich door hoge onderhoudbaarheid.Binnen B/STS Bouwblokken & OOS (BB/OOS) wordt Normalized Systems langzaam maar zeker geïntroduceerd. Daarvoor is een Competence Center ingericht waarbinnen realisatieopdrachten voor applicaties worden uitgevoerd. Je komt te werken in een dynamische context waarin je de kans krijgt om de werkwijze binnen het Competence Center mede vorm te geven. Het Competence Center Normalized Systems is een club enthousiaste professionals; werkplezier, vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling, diversiteit, mooie zinvolle oplossingen en collegialiteit zijn belangrijke pijlers.

eisen: (0,5 jr)
Kennis van Normalized Systems Theorie, Methodiek en NSX tooling
Ervaring met het in de praktijk realiseren van java software volgens genoemde theorie en methodiek met behulp van genoemde tooling.

Wensen:
Kennis van en ervaring met realiseren van Normalized Systems Software voor verschillende Belastingdienst domeinen. O.a.: Omzetbelasting (binnen en buitenland), Loonheffing, Gegevensverstrekkingen, Douane.

< Go back to the overview of all orders