Atos

SRQ121758 - Projectleider Migratie Atlas

Work location:
Bilthoven
Starting date:
12.11.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
24

Opdracht:
Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM, verder aangeduid als Aanbesteder, ondersteuning te verwerven voor uitvoeren ICT-project Migratie Atlas. Aanbesteder zoekt een: Senior ICT Projectleider Migratie Atlas

Taken/werkzaamheden:
- Check op randvoorwaarden
- Doorontwikkeling GeodanMaps
- Integratie platforms
- Migratie werkzaamheden content (CMS deel)
- Migratie werkzaamheden kaarten
- Communicatie
- Aanpassing beheer

Het Atlas Portaal en de daarop draaiende sites gaan migreren naar een nieuw platform. Deze migratie is een omvangrijke klus, waarbij meerdere partijen een rol hebben. Coördinatie van de werkzaamheden is uiteraard essentieel voor het slagen van het project. Voor de migratie zoekt het atlasteam daarom als tijdelijke versterking een projectleider.

Het Atlas Portaal is nu als maatwerk systeem door Geodan gebouwd en beheerd. Op het Atlas Portaal draaien meerdere websites:
- Atlas Leefomgeving (ALO)
- Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)
- Nationale Energie Atlas (NEA)
- Gezond Ontwerp Wijzer (GOW)

De projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep.

Eisen:
5 jaar ervaring en -denkniveau (wens):
1. HBO werk- en denkniveau
2. Aantoonbare ervaring in het succesvol leiden van complexe (IT)- projecten
3. Ervaring met regievoering, aansturen van partners en leveranciers
4. Pince2 Practitioner en/of IPMA
5. Project- en risicomanagement
6. ITIL Change management
7. Agile Scrum
8. BiSL

Wensen:
Kennis over:
1. Ontwikkelen/migreren van websites met een geografische component
2. Geografische informatieverwerking
3. GeodanMaps
4. Productontwikkeling, koppelvlakken en configureren integratielagen

Achtergrond:
De sites bestaan grotendeels uit tekstuele content, aangevuld met ondersteunende visuele content. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Liferay (CMS). Drie van de vier sites hebben daarnaast ook geografische informatie, waarvoor een ‘geo-viewer’ gebruikt wordt. Zie bijvoorbeeld https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten voor de viewer van Atlas Leefomgeving. Deze viewer is generiek binnen het Atlas Portaal, maar heeft wel een aantal functionaliteiten die niet direct terug te vinden zijn in vergelijkbare viewers op andere websites. Het gaat dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid om een toelichtende tekst bij een kaart te tonen, en om een melding te doen op de kaart voor een ‘natte koeltoren’ (relevant ivm bestrijding van verspreiding van legionellabacterie), waarna de melding naar het bevoegd gezag ter controle wordt doorgestuurd.

Het technisch beheer van het Atlas Portaal wordt uitgevoerd door SSC-Campus, applicatiebeheer en –ontwikkeling door Geodan en functioneel beheer door het atlasteam (een samenwerking tussen RIVM en RWS). Daarnaast is per site het contentbeheer en het onderhouden van het inhoudelijke netwerk (relatiebeheer) belegd. Deels wordt dit ook door het atlasteam uitgevoerd.

IenW is eigenaar van het Atlas Portaal, de sites hebben elk hun eigen eigenaar (EZK, en verschillende directies IenW). Daarnaast is BIJ12 medeopdrachtgever voor Atlas Leefomgeving en LNV voor Atlas Natuurlijk Kapitaal.

In de toekomstige situatie wordt voor de Atlassen gebruik gemaakt van twee platforms: RIVMWeb en GeodanMaps. RIVMWeb biedt een platform voor hosting en onderhoud van websites, gebaseerd op Drupal 8. GeodanMaps is een platform waarmee viewers geconfigureerd, beheerd en beschikbaar gesteld kunnen worden. GeodanMaps wordt vooraf nog uitgebouwd op basis van functionele eisen die vanuit Atlas gesteld worden.

Het technisch- en applicatiebeheer van RIVMWeb wordt door SSC-Campus uitgevoerd. RIVM is eigenaar. GeodanMaps is uiteraard een product van Geodan en wordt door Geodan als Platform-as-a-Service aangeboden. Functioneel beheer van het Atlas Portaal blijft bij het atlasteam, maar de taken zullen uiteraard wel wijzigen.

Uiteraard kent dit migratie project risico’s die goed gemanaged moeten worden. De belangrijkste onzekerheden:
- GeodanMaps is op een aantal ‘Non-functionals’ nog niet goed bekeken.;
- het RIVM stelt informatiebeveiligingseisen aan producten van derden die in RIVMWeb geïntegreerd worden.;
- GeodanMaps levert op dit moment nog niet alle functionaliteiten die door de stakeholders van Atlas als noodzakelijk (‘Must’) zijn bestempeld.;
- er is nog een architectuur vraagstuk met betrekking tot de plaats waar tekst, behorende bij de kaart (zoals bijsluiterteksten) opgeslagen en beheerd dienen te worden;
- mogelijk brengt de integratie van GeodanMaps in RIVMWeb nog onvoorziene problemen met zich mee.

< Go back to the overview of all orders