Atos

SRQ122301 - Projectleider Leeromgeving Zorg 337279

Work location:
Diemen
Starting date:
01.12.2018
Ending date:
01.12.2019
Hours per week:
40

GEEN ZZP'er

Omschrijving van opdracht
Het programma uitkomstgerichte zorg is een gezamenlijk programma van ZIN en het ministerie van VWS en heeft als doel de patiënt en zorgverlener te faciliteren in het samen beslissen op basis van uitkomstinformatie over de beste handeling voor de individuele patiënt. Daartoe is het de ambitie om per 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomsten van zorg beschikbaar te hebben. Deze uitkomsten moeten gemeten-, geanalyseerd en teruggekoppeld worden aan de patiënt en zorgverlener. Dit geeft stevige uitdagingen op het gebied van zowel informatietechnologie als het te voeren gesprek in de spreekkamer.
Om deze uitdaging het hoofd te bieden worden voor twee aandoeningen leeromgevingen gecreëerd waarin het volledige proces van registeren-, analyseren- en terugkoppelen van informatie en de impact op het doen van een spreekuur worden getest. De geleerde lessen zijn input voor verdere opschaling en beleid. Deze leeromgeving wordt vormgegeven in nauwe samenwerking tussen het programma uitkomstgerichte zorg een aantal ziekenhuizen en de veldpartijen de ´lerende coalitie´. Om dit te bewerkstelligen wordt voor 1 van deze aandoeningen een projectleider gezocht. Binnen het programma werkt de projectleider nauw samen met de projectleider van de leeromgeving van de tweede aandoening, overige leden van het programma team, de betrokken ziekenhuizen en betrokken externe stakeholders.
Het programma bestaat uit zes onderdelen:
- Lijn 1 uitkomstinformatie
- Lijn 2 Samen beslissen
- Lijn 3 Betalen en organiseren
- Lijn 4 ICT & Informatie
- 2 leeromgevingen
- Overkoepelende veranderaanpak
 
Binnen de verschillende lijnen wordt de inhoud op het specifieke onderwerp ontwikkeld die in de praktijk getest wordt binnen de leeromgevingen. Op basis van de geleerde lessen worden beleidsvoorstellen ontwikkeld voor verdere uitrol.
 
Beschrijving werkzaamheden
 Vormgeven en aansturen proces ontwikkeling leeromgeving;  Verantwoordelijk voor opstellen en invullen van het pakket aan eisen voor samenwerkingspartners en het programma;  Coördineren proces van implementatie en ontsluiting geleerde lessen binnen coalitie van ziekenhuizen en overige stakeholders;  Contactpersoon binnen het programma voor deze aandoening voor coalitie ziekenhuizen en overige stakeholders;  Verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de leeromgeving en de overige programmaonderdelen;  Mede verantwoordelijk voor het delen van de geleerde lessen met het veld;  Mede verantwoordelijk voor de vertaling van de geleerde lessen naar beleidsvoorstellen voor standaardisatie van IT oplossingen in nauwe samenwerking met programmalijn IT en informatie;  Mede Verantwoordelijk voor vertaling geleerde lessen voor opschaling naar meerdere aandoeningen en zorgverleners. In nauwe samenwerking met de overige programmaonderdelen.
 
Eisen ten aanzien van de aangeboden kandidaat
• Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 32 uren per week gedurende de opdrachtperiode (werkzaam op locatie van Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS, Den Haag);
• Vormvereiste: Inschrijver levert 1 CV en motivatiebrief van een kandidaat aan;
 • Kennis en expertise: Uit het CV en aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over:
 Afgeronde academische (WO) opleiding;
 Minimaal 3 jaren aantoonbare werkervaring als adviseur/ projectmanager, op senior niveau, op het gebied van veranderprojecten binnen ziekenhuizen op het op het snijvlak van kwaliteit en patiëntenzorg;
 Ervaring op het gebied van uitkomstgerichte zorg;  Ervaring met landelijke overheidsprogramma’s binnen de zorg;
 Ervaring met het vormen en inrichten van netwerken tussen zorginstellingen;
 Expertise op het gebied van iteratieve/ agile conceptontwikkeling i.e. prototyping/ service design;
 Expertise op het gebied van patiënt journeys en nieuwe service concepten binnen de zorg;
 Expertise op het gebied van ICT en DATA uitwisseling binnen de zorg;
 Netwerk binnen de zorg en (landelijke) koepelpartijen;

 
Competenties: Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden:
 Analytisch sterk;
 Daadkrachtige, verbinder, in staat om mensen en organisaties bij elkaar te brengen;  Houdt overzicht over de verschillende partijen;  Flexibel en sociaal vaardig;  Communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling;  Goed gevoel voor wat er speelt in de omgeving;  Onderzoekende houding;  Teamspeler.
 

< Go back to the overview of all orders