Atos

SRQ122578 - Procesontwerper / funtioneel ontwerper : RMD338439

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
14.11.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
40

Het realiseren van BPM-oplossingen voor diverse opdrachtgevers binnen de Belastingdienst. Het werk bestaat uit de businessprocesmodellering alsmede de realisatie van deze processen en de bijbehorende advanced integrations in BPMA waarbij onderdelen van de overige onderdelen van de IBM-BPM suite gebruikt worden zoals BPMS en ODM. Hiervoor wordt je te werk gesteld binnen het compentence center BPM waarbij je binnen een scrum team gaat werken om tijdig en volgens de afgesproken kwaliteit te leveren.Het bouwblok BPM wordt gezien als middel om een strategische doelstellingen op de middellange termijn te realiseren door de time to market te verkorten en meer wendbare oplossingen te bouwen ten opzichte van standaarr Java gecodeerde toepassing. Het Competence center BPM levert versnellers door generieke frameworks op basis van BPMS, BPEL en AIS aan alle software ontwikkeltrajecten binnen de belastingdienst te bieden

De tijd begint te dringen bij de MRB (MotorRijtuigenBelasting), volgend jaar moet het klaar zijn, dat is een belofte aan de 2e kamer, zodat per 1-1-2020 de Roettax ingevoerd kan worden.Om op tijd klaar te zijn, moeten we alle zeilen bij zetten. De gevraagde resources BPM zijn voor dit traject cruciaal. Dit is een groot en intensief traject, ook voor de bouwblokken, wat door zal lopen tot Q4 2019.

Eisen
- Ervaring in informatie analyse en procesanalyse
- ontwerpen in agile omgeving
- HBO niveau
- ervaring in User stories
Competenties:
- Teamplayer samenwerking, analistisch sterk
- Gericht op kennisdeling - overdracht, omgevingssensitief, stakeholdermanagement
- Communicatievaarding in Engels en Nederlandse taal. Smanenwerken in intenationale teams

Wensen:
- IBM BPM ODM is een enorme pré
- OWASP, Scrum agile
- revelante en recente kennis van de Belastingdienst en werkomgeving
- Scrummaster ervaring

< Go back to the overview of all orders