Atos

SRQ122623 - Interim manager 338926

Work location:
Amsterdam
Starting date:
03.12.2018
Ending date:
31.05.2019
Hours per week:
40

De Interim manager van TSC is integraal verantwoordelijk voor het aansturen van de TSC organisatie met ca 100 eigen fte en ca 60 fte die deels centraal en deels decentraal gestationeerd zijn. Hij (of zij) wordt daarbij terzijde gestaan door drie teammanagers met ieder een eigen team. De Interim manager rapporteert aan het hoofd Business Services.
Het TSC is in transitie van een centrale naar een deels decentrale organisatie, en van waterval-testen naar agile testen in teams. Deze beweging leidt tot grote veranderingen. De beoogde Interim manager moet hier goed mee om kunnen gaan en sturing aan het veranderingsproces kunnen geven, in een inhoudelijke maar ook politieke omgeving.
In de beoogde toekomstige situatie zal
•         TSC de testmedewerkers voor voortbrengingstesten stationeren bij de decentrale IV-afdelingen. TSC blijft verantwoordelijk voor vakinhoudelijke ondersteuning.
•         TSC zelf centraal stabiliteitstesten uitvoeren, met name op gebied van security, performance en keten, en de beheergerichte testen PAT en BAT.
•         TSC coördineren voor test-innovatie, test-automatisering, beheer van testtools (waaronder testomgevingen) en standaarden.
•         TSC regie voeren op de inhuur van externe testcapaciteit .
•         TSC de vakontwikkeling “Testen” leiden.
De Interim manager moet ervoor zorgdragen dat zijn TSC-organisatie door testen de kwaliteit van de software verhoogt, breed IT-risico’s identificeert, op de wensen van de klanten (i.c. de divisies) inspeelt, efficiënt en daardoor kosteneffectief opereert. Om hierin te kunnen slagen moet de Interim manager in staat zijn inhoudelijk en menselijk over testprocessen en –activiteiten te communiceren en medewerkers te challengen om hun opvattingen te laten bijdragen aan het (toekomstig) doel van de organisatie.
We zoeken een interim manager die besluitvaardig is, ervaren is in de testwereld, mensgericht is en coachend leiding geeft en ervaring heeft met aansturing van een team van deze omvang.
 
Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met aansturing van teams >100 FTE in de afgelopen 5 jaar.
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de testwereld van >5 jaar in de afgelopen 5 jaar.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met aansturing van grote veranderingsprocessen in de afgelopen 5 jaar.
4. Minimaal 3 jaar werkervaring met grote organisatieveranderingen in de afgelopen 5 jaar.
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met inrichting van een Shared Service Center in de afgelopen 5 jaar.
 
Kaders en speel-/ regelruimte
Op het gebied van de organisatie kent de medewerker:
 Kent de missie en bedrijfsdoelstellingen van UWV.
 Kent globaal de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid en specifiek van de plaats van UWV in de keten.
 Kent op hoofdlijnen de organisatie van UWV.
 
Vakinhoudelijke competenties
 Academisch niveau: bedrijfskunde, bestuurskunde of bedrijfseconomie  Grondige kennis van Informatieontwikkeling en –beheer  Gedegen kennis van architectuurprincipes van verschillende aandachtsgebieden  Gedegen kennis van UWV projectaanpak, standaarden en kwaliteitseisen  Gedegen kennis van toegepaste ICT binnen een grote administratieve organisatie  Heeft minimaal 8 jaar leidinggevende ervaring in Senior ICT management  Heeft minimaal 4 jaar leidinggevende ervaring in applicatie ontwikkeling en beheer  Heeft ervaring in meerdere (project) managementrollen  Heeft ervaring met indirect leidinggeven  Kan adviseren op directieniveau

< Go back to the overview of all orders