Atos

SRQ122627 - UX Designer en Sprint Expert (RM Ingrid)

Work location:
Eindhoven
Starting date:
30.11.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
40

Inleiding Learning analytics
EIT Digital helpt docenten verder door technieken aan te reiken op het gebied van online en blended education waarvan kan worden aangetoond dat deze ook werken. Het bewijs hiervoor (Evidence Based Education) wordt ondersteund door learning analytics.
 
Een van de tools om docentenbegeleiding te professionaliseren en tegelijkertijd docenten de controle te laten houden is met behulp van een dashboard voor learning analytics. Learning analytics geven de mogelijkheid om direct feedback te verzorgen op de acties van docenten en lerenden. Deze feedback kan worden gebruikt in een breed spectrum: om voortgang van lerenden te stimuleren tot aan het verbeteren van hele programma's. We zien echter dat deze tool nog niet aansluit bij de behoeften van deze docenten en zich niet als terugkerende gebruikers gedragen, wat bij learning analytics wel het doel is.
 
Doelstelling
De doelstelling van dit project is om tot een sterk verbeterd user-interface van het learning analytics dashboard te komen en dit te bewerkstelligen met een nieuw design gebaseerd op de resultaten van een praktijktest van een prototype. Het prototype is gericht om hoog-risico oplossingen te toetsen in een zeer korte tijd. Aangezien het om hoog-risico oplossingen gaat, kan het zijn dat er geen ontwerp te maken is, behalve dan van het prototype. We zoeken hiervoor een sprint expert en een UX designer.
 
Opdracht voor UX Designer en Sprint Expert op hoofdlijnen
De opdracht bestaat uit het opzetten en begeleiden van een sprint en het ontwerpen van een verbeterd user interface van het learning analytics dashboard. De methode die hier wordt toegepast is het Design Sprint process dat onder andere beschreven wordt in het boek Sprint van Jake Knapp. Voorafgaand aan de sprint kan de sprint expert en de UX designer al een inventarisatie maken van de verbeterpunten van het user interface.
 
In een aantal sprints zal met een groep van ongeveer 7 personen worden gewerkt, bestaande uit de sprint expert, de product verantwoordelijke, ontwikkelaars van het dashboard, didactische experts en learning analytic experts. De groep maakt een prototype en evalueert deze bij een aantal docenten. Afhankelijk van de resultaten, zal dat vertaald kunnen worden naar een nieuw ontwerp van het user-interface van het dashboard.
 
Globaal tijdspad
De opdracht dient te starten eind november 2018 tot en met 31 december 2018 met mogelijke verlenging door middel van meerdere sprints in 2019. Van zowel de sprint-expert en de UX designer wordt een stevige zelfsturendheid verwacht in relatie tot tijdsplanning en tijdsbesteding en dat de sprint expert de resultaten van de sprints duidelijk kan communiceren naar de UX designer. De sprint-expert is verder gebonden aan de regels die er voor de sprint gelden. Voor beiden geldt dat zij de uren zelf kunnen managen, rapporteren en beheersbaar kunnen houden voor de Opdrachtgever. Ureninzet en aanwezigheid worden bij het sluiten van de overeenkomst - conform de regels van de sprint en de opdrachttermijn - overeengekomen.
Minimale competenties
Inschrijver wordt verzocht aan te geven welke kandidaat zal worden ingezet voor uitvoering van de opdracht. De in te zetten kandidaat beschikt over de volgende opleiding en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare opleidingen;
• Bewezen ervaring met het ontwerpen van complexe ICT systemen;
• Voor de sprint expert: Bewezen ervaring met het begeleiden van sprint en het sprint design process;
• Voor de UX Designer: Bewezen ervaring van minimaal 2 jaar met het ontwerpen van user interfaces voor ICT systemen;
• Affiniteit met het bewerken en weergeven van statistische gegevens;
• Affiniteit met hoger onderwijs;
• Het strekt tot de aanbeveling dat sprint expert en UX designer tot hetzelfde bedrijf behoren, maar afzonderlijke aanbiedingen worden ook behandeld;
• UX designer wordt vergeleken met een interne kandidaat en pas toegewezen bij aangetoonde meerwaarde.
 
Kennis en expertise voor sprint expert en UX designer:
• Organisatiesensitiviteit. De vaardigheden om de brug te vormen tussen software ontwikkelaars en leidinggevenden is vereist. Ervaring in het werken met didactische experts is een pré;
• Inhoudelijk en procesmatig aansturen. Het voortouw nemen in het vinden van oplossingen en het inschatten en het kunnen identificeren van risico’s is voor de invulling van de rol van sprint expert is van groot belang;
 Inhoudelijk kritisch;
 Besluitvaardig en daadkrachtig;
 Communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling; Kan snel komen tot de kern van de zaak, kan hoofd- en bijzaken scheiden.
 
Uit het ingediende CV van de UX designer en sprint expert moet blijken dat deze over betreffende kennis en kunde beschikt.
 
Inschrijver wordt verzocht de competenties van de kandidaat specifiek aan te geven met betrekking tot de opdracht zoals beschreven in de aanvraag. Relevante ervaring met betrekking tot deze opdracht dient uitgeschreven te worden in referentieopdrachten met contactgegevens van de referent.
 
De kandidaat voor UX designer heeft:
•             Bewezen ervaring van minimaal 2 jaar met het ontwerpen van user interfaces voor ICT systemen. Naarmate de ervaring groter is om meer relevant voor deze opdracht levert dit meerwaarde voor de opdrachtgever op.;
 
De kandidaat voor sprint expert heeft:
•             Bewezen ervaring met het begeleiden van sprint en het sprint design process. Naarmate de ervaring groter is om meer relevant voor deze opdracht levert dit meerwaarde voor de opdrachtgever op.
Het geniet de voorkeur van de opdrachtgever dat sprint expert en UX designer tot hetzelfde bedrijf behoren, maar afzonderlijke aanbiedingen worden ook behandeld;
 
Inschrijver dient vanuit haar kennis en expertise (in maximaal 1 pagina A4, enkelzijdig) een tijdsbesteding en urenraming van elk van de functies voor één sprint (alleen voor de UX designer) en met uitwerking van één user interface design, met financiële indicatiesom, op te geven voor de opdracht.

< Go back to the overview of all orders