Atos

SRQ122669 - Sr. Functioneel Applicatiebeheerder Digitaal Toetsen 339489

Work location:
Utrecht
Starting date:
10.12.2018
Ending date:
28.02.2019
Hours per week:
40

Sr functioneel beheerder

Specifieke vaardigheden
We zoeken iemand die gestructureerd werkt en instaat is om orde en stabiliteit te scheppen. Je staat voor afspraak is afspraak, duidelijkheid, heldere en logische procedures en je bent betrouwbaar.

 • Resultaatgericht: je bent initiatiefrijk, analytisch en inventief;
 • Mensgericht: je communiceert gemakkelijk, je kunt anderen inspireren en hebt een klantgericht houding;
 • Organisatie sensitiviteit: je onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en handelt daarnaar;
 • Overtuigingskracht: je slaagt erin anderen te winnen voor ideeën en plannen

 
Ervaringseisen

 • Hbo-werk/denkniveau;
 • Minimaal twee jaar praktische werkervaring met functioneel beheer;
 • Kennis van en met digitale toetssystemen;
 • Kennis van BISL en ASL processen, bij voorkeur gecertificeerd.

 
Projectnaam of lijnfunctienaam
Functioneel Applicatiebeheerder Digitaal Toetsen
 
Omschrijving van de klus
Als functioneel beheerder ben je de schakel tussen het onderwijs en IT en stuurt leveranciers aan op operationeel niveau. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de digitale toetsapplicaties en de daaraan gekoppelde interfaces met andere bedrijfsapplicaties. Daarnaast denk je vanuit jouw rol mee over innovatie en nieuwe dienstverlening op het gebied van digitaal toetsen. 
Taken en verantwoordelijkheden
De afdeling Onderwijs systemen is verantwoordelijk voor de universitaire informatiesystemen op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. Binnen het programma Educate-it innoveert en beheert de afdeling informatiesystemen op het gebied van E-assessment, E-lectures en E-learning die het didactische concept  blended learning ondersteunen. Voor digitaal toetsen maakt de universiteit gebruik van RemindoToets.
Je functie houdt in:

 • Het zelfstandig onderzoeken, analyseren en oplossen van incidenten en informatievragen van gebruikers;
 • Het adviseren over procesverbeteringen en bijdragen aan een optimale beveiliging van de applicatie;
 • Het inventariseren, analyseren en beoordelen van gebruikerswensen bij wijziging of uitbreiding van de informatievoorziening;
 • Het coördineren en begeleiden van nieuwe releases, inclusief het testen van gewijzigde en nieuwe functionaliteiten en het ontwerpen en organiseren van gebruikersacceptatietesten;
 • Het organiseren van en deelnemen aan diverse overlegstructuren met onder andere gebruikers en key users;
 • Het opstellen en onderhouden van documentatie, gebruikershandleidingen, e.d.;
 • Het analyseren, ontwerpen en meewerken aan totstandkoming van (sturings-)rapportages;
 • Het aansturen van leveranciers op operationeel niveau.

  

< Go back to the overview of all orders