Atos

SRQ123005 - Tester ECM 340421

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
03.12.2018
Ending date:
31.05.2019
Hours per week:
36

Aanleveren (NL): Een naar de aanvraag geschreven MPP (maximaal 5 pagina's!) + ALLE eisen (KO) en wensen stuk voor stuk beantwoord met Ja/Nee én kort aangetoond uit CV + Skill-level + Beschikbaar per wanneer, aantal uren/week inzetbaar en geplande vakantie binnen 3 mnd.

Algemeen:
Het doel van deze opdracht is om zowel in teamverband als zelfstandig test gerelateerde werkzaamheden ten behoeve van het Subsidieplatform uit te voeren.

Eisen:
De kandidaat heeft:
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van functionele en technische systeemtesten op basis van use cases, gegevensinteractiemodellen en gedocumenteerde requirements;
2. Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in Scrumteam-verband kunnen werken;
3. Minimaal 1 jaar ervaring met testautomatisering, bij voorkeur met de TOSCA-testsuite;
4. Minimaal in 1 project ervaring opgedaan met het testen van ECM-toepassingen (case-, document- en workflowmanagement), bij voorkeur waarbij IBM FileNet Content Navigator en Advanced Case Manager is gebruikt;
5. TMAP gecertificeerd.


Opdracht:
De werkzaamheden bestaan uit het reviewen van de testbasis (o.b.v. usecases en requirements), het voorbereiden en uitvoeren van de testen en het bevindingenbeheer. Taken worden waar mogelijk uitgevoerd met behulp van Tosca, een testtool voor geautomatiseerd testen. Het is de bedoeling dat na oplevering van het Subsidieplatform het regressietesten met behulp van Tosca door de functioneel beheerders zelfstandig kan worden uitgevoerd. De testers zijn ervoor verantwoordelijk dat dit mogelijk wordt. De testers bieden ook ondersteuning aan de functioneel beheerders bij de voorbereiding en uitvoering van de FAT- en GAT-testen.
De testers participeren in een scrumteam; zij zijn aanwezig bij de scrummeetings en leveren input voor de productbacklog, de sprintplanningen, de reviews etc. Voor de hier beschreven werkzaamheden is VWS op zoek naar een tester met kennis van het ECM-Domein, bij voorkeur IBM/FileNet en Content Navigator/Advanced Case Manager, of zich daar snel in kan inwerken. Daarnaast is ervaring/certificering met testautomatisering een pré, bij voorkeur de TOSCA-testsuite.
Taken
Het karakter van de testopdracht is tweeledig:
• Tijdens het project moeten de opgeleverde producten door middel van technische en functionele testen beoordeeld worden op juistheid, volledigheid en kwaliteit. De basis hiervoor zijn de use cases, gegevensinteractiemodellen en andere documentatie, die kan dienen als testbasis. Het begeleiden van de functioneel beheerders bij het opzetten en uitvoeren van functionele acceptatietesten (FAT) hoort hier bij;
• Voor de gewijzigde FileNet-applicaties in gebruik genomen kunnen worden, moet door de gebruikersorganisatie een gebruikersacceptatietest (GAT) worden uitgevoerd. Het begeleiden van de functioneel beheerders bij het opzetten van deze GAT en het begeleiden van de gebruikers bij het uitvoeren hiervan maakt onderdeel uit van de opdracht.

Samengevat omvatten de taken van de tester het volgende:
• reviewen van testbasis op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid;
• opstellen en uitvoeren van technische en functionele systeemtesten, waar mogelijk met gebruikmaking van de TOSCA-testsuite;
• opstellen en uitvoeren van geautomatiseerde regressietesten met de TOSCA-testsuite;
• opleiden en ondersteunen van de functionele beheerorganisatie in het gebruik van de TOSCA-testsuite;
• begeleiden van FAT- en GAT-testen;
• registreren en beheren van testbevindingen in JIRA;

< Go back to the overview of all orders