Atos

SRQ123149 - Business Architect 342515

Work location:
Utrecht
Starting date:
17.12.2018
Ending date:
31.12.2018
Hours per week:
35

Verplicht:
- OF Formulier ingevuld terug sturen
- naw volgens paspoort of id
- motivatie in of formulier

Business Architect

- Een uitgewerkte business architectuur voor de Corporate Dienst Communicatie (CDC)- Het uitdragen van deze architectuur naar de andere dienstonderdelen van de Belastingdienst- Het opleveren van een geactualiseerde portfolio bestaande en gebruikte applicaties binnen CDC- Het uitvoeren van architectuurcontrol bij projecten, scrumteams, releasetrains, valuestreams tijdens de systeemontwikkeling- Advisering bij het opstellen van het Portfoliomanagement

De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. Binnen de Belastingdienst is de Corporate Dienst Communicatie (CDC) aangesteld om de interne en externe communicatie hierover goed vorm te geven. Maatschappelijke en technische ontwikkelingen om ons heen maken dat ook CDC hierin een grote veranderopgave heeft. Dit gaat zijn weerslag krijgen in de te gebruiken communicatie tools en technieken, maar ook in de werkomgeving van de medewerkers en de wijze waarop de communicatie met de buitenwereld in de toekomst plaats moet gaan vinden. Om CDC hierbij optimaal te ondersteunen wordt momenteel gewerkt aan een Domein architectuur waarin vanuit de missie en visie van CDC en de veranderende buitenwereld een helder beeld moet ontstaan van de noodzakelijke middelen om ook in de toekomst optimaal het werk te kunnen doen en te communiceren met de buitenwereld. Denk daarbij aan een gedeelde informatie positie met onze klanten, een optimale werkomgeving middels een Digitale Werkplek en andere voorzieningen waarmee zowel de externe als de interne communicatie goed worden ondersteund

Certificaties:
TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering); SCIA, ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst; DIVA (Defensie)
Business Information Management Foundation

EISEN (5-10)
- Kennis van en ervaring in communicatie organisaties;
Ervaring met het managen van een communicatie portfolio
- Kennis van de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst is een pre;
- Kennis van de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst is een pre;
- Ervaring met het inrichten van het architectuur proces gezien vanuit de business
- Kennis van de nieuwste (digitale) ontwikkelingen in het communicatie landschap
- WO achtergrond bij voorkeur in een voor de opdracht relevante achtergrond (Communicatie, multimedia, oid);
- Kennis van en ervaring met ontwikkelen van intranet en internet;
Kennis van en ervaring met het ontwikkelen van een digitale werkplek

< Go back to the overview of all orders