Atos

SRQ123345 - Technisch ontwerper / Ontwikkelaar / 343265

Work location:
Utrecht
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Doel van de functie:
Ontwikkelen en ontwerpen van producten & diensten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd en kwaliteit, opdat het product of dienst conform de specificaties door de opdrachtgever en/of gebruikers in gebruik kan worden genomen.
Producten zijn bedrijf kritische applicaties, die het primaire proces van de professional in de keten Werk & Inkomen ondersteunen.
 
Taken:
- Het technisch ontwerpen, bouwen en onderhouden van programmatuur (in termen van systeemarchitectuur, methoden, werkwijzen en
configuraties) onder andere ten behoeve van Suwinet/Webapplicaties met het accent op applicatieniveau, maar met inzetbare kennis op het gebied van netwerken, beveiliging en beheer.
- Het vaststellen, beschrijven en beheren van de systeemdelen van het gewenste product of dienst in termen van programmaspecificaties.
- Het vertalen van functionele specificaties naar technische specificaties; toetsen op volledigheid, duidelijkheid en consistentie.
- Het adviseren en begeleiden van ketenpartners bij het ontwikkelen van Suwinet of Webappllcatie gerelateerde oplossingen
- Het actief signaleren van mogelijke verbeteringen en innovaties vanuit een technische invalshoek.
- Het controleren en analyseren van testresultaten, evenals (laten) herstellen van eventuele fouten
- Adviseren en begeleiden van beheerders van de afdeling Exploitatie en APG met betrekking tot invoeren, toepassen en gebruiken van het ontwikkelde product of dienst
- Zorgen voor adequate informatieverschaffing en communicatie naar collega's.
- Analyseren van de oorzaak en aard van (structurele) problemen in het functioneren van het product of dienst, die in de derde lijn door beheer worden overgedragen, evenals treffen van passende maatregelen
- Het adviseren over de gevolgen, haalbaarheid en impact van (voorgestelde) wijzigingen voor de beheerde functionaliteiten
- Het opleveren van releasenotes
- De overdracht van programmatuur aan de afdeling Exploitatie
 
Kaders en speel-/ regelruimte
De Ontwikkelaar legt verantwoording af en rapporteert aan het Hoofd Ontwikkeling & Projecten.
Legt functioneel verantwoording af aan de projectleider
 
Vakinhoudelijke competenties
- Minimaal HBO werk- en denkniveau
- Informatica gerelateerde opleiding is wenselijk
- Ruime ervaring met (OO-)programmeren, specialisaties in bijvoorbeeld Java, XSLT, PHP of Typo3, Javascript, HTML, CSS
- Ruime ervaring met databases, bij voorkeur MySQL
 
 
Met de volgende vragen kun je punten scoren, dus graag met ja en nee beantwoorden en in een apart Word document aangeven waar en wanneer je die ervaring hebt opgedaan
10           Minimaal in het afgelopen jaar werkervaring met Java 8, Git, Maven, GWT, Apache Synapse en Gerrit Code Review;
Keuzemogelijkheden
Ja, voldoet aan criterium. (10 Punten)
Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten)
 
10           In het afgelopen jaar ervaring met SCRUM;
Keuzemogelijkheden
Ja, voldoet aan criterium. (10 Punten)
Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten)
 
8             Kennis van en ervaring met het domein Werk & Inkomen;
Keuzemogelijkheden
Ja, voldoet aan criterium. (8 Punten)
Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten)
 
Je kunt totaal 28 punten scoren, heb je die niet, dan kan ik je niet aanbieden in de portal

< Go back to the overview of all orders