Atos

SRQ123597 - Ontwerper

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.01.2019
Ending date:
31.08.2019
Hours per week:
40

De ontwerper is belast met het uitwerken van userstories en het opstellen van requirements.

Taken
- Het in samenwerking met de afdeling Ketenontwikkeling inventariseren van mogelijke oplossingsrichtingen voor problemen, kansen en/of wijzigingsvoorstellen gesignaleerd/ ingebracht door Ketenontwikkeling of ketenpartners.
- Het vertalen en detailleren van dezen naar functioneel ontwerp of aanpassen van functionele ontwerpen.
- Het uitvoeren van gegevensanalyses rekening houdend met standaarden, stelselontwerp Suwinet en Architectuur
- Het analyseren van de impact en haalbaarheid van wensen, oplossingsrichtingen en concepten binnen politieke, organieke en functionele context.
- Het afstemmen of presenteren van functioneel ontwerp met Ketenontwikkeling en/of (potentiële) ketenpartners in overleg situaties.
- Signaleren van mogelijke verbeteringen en innovaties binnen het vakgebied
 
Kaders en speel-/ regelruimte
De Ontwerper legt verantwoording af en rapporteert aan het hoofd Ontwikkeling en Projecten.
 
Vakinhoudelijke competenties
 Kennis en ervaring op het gebied van functioneel ontwerp  kennis van en ervaring met softwareontwikkeling, databases & projectmatigwerken

< Go back to the overview of all orders