Atos

SRQ123599 - Functioneel beheerder 344658

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
01.01.2019
Ending date:
01.04.2019
Hours per week:
36

Opdracht-/functiebeschrijving
In het project AMRI wordt door RVO en ICT leveranciers een nieuw ICT systeem ontwikkeld ter ondersteuning van krediet- en garantieregelingen.
De ontwikkeling wordt in een Agile werkwijze uitgevoerd.
 
Als functioneel beheerder wordt je belast met de volgende werkzaamheden:

 • leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen;
 • participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective. Hierbij ook zorgdragen dat voldaan wordt aan de criteria om de applicatie na einde van het project in beheer te kunnen nemen;
 • (mede) opstellen testplan en testscripts;- uitvoeren van functioneel testwerk. 

Achtergrond
De huidige ICT ondersteuning van krediet- en garantieregelingen moet worden vervangen worden door een nieuw ICT systeem. Hiervoor is het project AMRI gedefinieerd. Het project draagt zorgt ervoor dat een kwalitatief goed werkend systeem wordt ontwikkeld die de uitvoerende organisatie functioneel goed ondersteund en de functioneel behrerorganisatie de functionaliteiten levert waarmee het functioneel beheer goed kan worden uitgevoerd.
 
Eisen (knock-out criteria)

 • Ervaring bij een uitvoerend overheidsorganisatie – 5 jaar
 • Werkervaring met ICT projecten – 5 jaar
 • Functioneel beheer – gecertificeerd Professional Functioneel Beheerder

Wensen

 • klantgericht
 • pragmatisch
 • helder communiceren en toont hier initiatief in
 • zelfstandig kunnen werken
 • maakt zich materie snel eigen
 • resultaatgericht.
 • Ervaring met het uitvoeren van functioneel beheer conform BISL – gecertificeerd BISL
 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next. – gecertificeerd Tmap
 • Kennis en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM). T-shape

< Go back to the overview of all orders