Atos

SRQ123603 - sr informatie analist

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
40

Meesturen:
- motivatie
- akkoord op 5% korting na 6 maanden inzet


Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld


Wat is PDOK?
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een voorziening die geo-data beschikbaar stelt aan een ieder die hier gebruik van wil maken. De geodata is actueel en betrouwbaar en komt van verschillende overheidspartijen. PDOK stelt deze geo-data door middel van verschillende API’s/webservices (o.a. WFS, WMS, WMTS), downloads en applicaties beschikbaar. Een voorbeeld van het aanroepen van API’s/webservices van PDOK is NL Maps. Hier kun je zien hoe eenvoudig je een kaartbeeld van Nederland op verschillende zoomniveaus kunt genereren door de API’s/webservices van PDOK aan te roepen.
De PDOK diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar. Bij data kan men denken aan topografische data, luchtfoto’s, gebouwen, wegen, statische data en nog veel meer soorten data. Gebruikers van de data en diensten van PDOK zijn bijvoorbeeld analisten die research doen maar in veel gevallen ook Software Engineers die bijvoorbeeld op basis van API’s toepassingen maken voor mobiele telefoons, websites of viewers. PDOK heeft als belangrijke taak dat de data snel door middel van API’s beschikbaar kan worden gesteld, een goede performance kennen en een hoge beschikbaarheid hebben. Voorbeelden van toepassingen van externe gebruikers zijn bijvoorbeeld van VanAnaarBeter of de Geozet Viewer of bijvoorbeeld de website van het Kadaster (in opdracht van het Ministerie) waar men kan zien waar met Drones gevlogen mag worden

Waar zijn/gaan we mee bezig bij PDOK?
Optimalisatie infrastructuur
PDOK is de afgelopen jaren gegroeid van 580 miljoen requests in 2013 naar meer dan 8 miljard request in het afgelopen jaar. Verwacht wordt dat het jaarlijkse gebruik in de komende jaren verdubbeld. Om deze groei aan te kunnen zijn Software Engineers van PDOK veel bezig met het optimaliseren van de infrastructuur. Je kunt hierbij denken aan het inrichten van nieuwe componenten of optimaliseren van bestaande componenten, inzetten van services in de cloud, het inrichten van monitoring etc.
Automatisering dataverwerking en API’s
Om het inrichten van data en API’s te optimaliseren zal er de komende tijd veel aandacht besteed worden aan het verder automatiseren van processen. Hiermee moet het opnemen van nieuwe data binnen de infrastructuur nog eenvoudiger, sneller en kwalitatiever worden.
(door)Ontwikkeling van functionaliteiten
Er wordt door de Software Engineers van PDOK gewerkt aan het (door) ontwikkelen van functionaliteiten. Een voorbeeld van een onlangs verschenen (nieuwe) functionaliteit waar aan gewerkt is door PDOK is de Locatieserver. Dit is een zoekservice die PDOK aanbiedt aan gebruikers om te kunnen zoeken op o.a. alle adressen in Nederland. Een nieuwsbericht is o.a. te vinden op: http://geoweb.software/geoweb-ondersteunt-nieuwe-locatieserver-pdok/.
Innovatie en onderzoek
PDOK organiseert high5 sessies en neemt deel aan innovatie dagen waarbij er de ruimte wordt gegeven om onderzoek te doen naar nieuwe technologieën. Het onderzoek is vaak in de vorm van een PoC (proof of concept).
Beheer en onderhoud
Bovenstaande werkzaamheden dragen bij aan het verder optimaliseren van PDOK. Naast deze werkzaamheden zijn Software Engineers ook bezig met dagelijkse terugkerende zaken als het ontsluiten van nieuwe data, het configureren van API’s en het oplossen van storingen en bugs.
Wat zoeken we?
PDOK is op zoek naar een enthousiaste en gedreven Informatie Analist. Bekend met geo-standaarden is een pré. Binnen het team maken we veel gebruik van Java en Open Source Solutions zoals Geoserver, Postgres, MapProxy, CouchDB, etc..

Omschrijving taken uit te voeren door medewerker:
Als Informatie Analist ga je aan de slag in een Agile / scrum team. Je werkt daarin nauw samen met een reeds aanwezige Informatie Analist. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het opstellen van use cases voor het gebruik van PDOK applicaties en services, het formuleren van functionele en niet-functionele specificaties voor PDOK applicaties en services en het aanpassen en uitwerken van de configuraties van PDOK applicaties en services.
De IA ontwikkelt in sprints de specificaties op basis van user stories en is in staat om goed samen te werken met de business vertegenwoordigers en contactpersonen van andere diensten van het Kadaster.
Taken:
 opstellen van use cases voor het gebruik van PDOK applicaties en services
 formuleren van functionele en niet-functionele specificaties voor PDOK applicaties en services
 uitwerken van specificaties in configuraties voor PDOK applicaties en services.
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de IT organisatie in Apeldoorn, maar het is niet uitgesloten dat voor afstemming gereisd moet worden naar bijv. Zwolle, Amersfoort of Utrecht.

Eisen te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken): 1 Kennis en ervaring met het opstellen van use cases
2 Ervaring met huidige en nieuwe GEO technieken
3 Een open, kritische instelling en een natuurlijke belangstelling voor de wereld om je heen.
4 Kennis van normaliseren/datastructuren
Gewenste eis(en) te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
1 Ervaring met agile/SCRUM
2 Affiniteit met onze doelgroepen/interne en externe klanten en een servicegerichte houding.
3 Zelfstandig maar ook een teamspeler
4 Communicatief vaardig
Bij werkzaamheden te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:
 Tools voor opstellen use cases
 Jira
 Github
 GIS-software, bijvoorbeeld ESRI- of QGIS-producten
 OGC standaarden
 Tools voor het testen/valideren van PDOK producten en diensten.

< Go back to the overview of all orders