Atos

SRQ123604 - Software Engineer Medior - Java developer

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
28.02.2019
Hours per week:
40

Meesturen:
- motivatie
- akkoord met 5% korint na 6 maanden inzet

Omschrijving taken uit te voeren door medewerker:
JAVA Backender
Het Kadaster heeft het KOERS project in productie genomen om haar centrale mainframe legacy-systemen AKR en HYP uit te faseren en te vervangen door een nieuw modern informatiesysteem (Linux/Java). Dit informatiesysteem zal het hart vormen van de kadastrale registratie van objecten en rechten en wisselt gegevens uit met tientallen andere informatiesystemen binnen het Kadaster.
De gezochte Java ontwikkelaar heeft als taak het in JAVA ontwikkelen van het KOERS-systeem.
De Java backender is samen met de andere developers, scrum master en productowner onderdeel van het Scrumteam. Binnen dit team wordt het centrale Java-systeem KOERS in sprints van steeds twee weken ontwikkeld door developers die “multi-disciplinair” kunnen werken. Hij werkt verder samen met project-architect, solution-architect, business analisten en eindgebruikers.
Eisen te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
1. Ervaren allround (ontwerp, bouw, test, integratie) ontwikkelaar (> 5 jaar)
2. Ervaring in het werken in een agile team
3. Passie voor simpele oplossingen
4. Communicatief vaardig
5. Commitment en de drang om boven verwachting te leveren
Gewenste eis(en) te stellen aan medewerker (kennis, ervaring, gedragskenmerken):
1. Werken (meeste dagen) op locatie Kadaster in Apeldoorn
2. Ervaring met Kadaster en/of Basisregistraties

Bij werkzaamheden te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:
1. Agile/Scrum/DevOps
2. Java / Oracle DB / XML DB
3. JSON
4. Continuous delivery (Jenkins / Docker)
5. Splunk
6. CQRS
7. Axon framework
8. Event sourcing
9. Ervaring met het bouwen van webservices
10. Ervaring met XML Documentstore
11. Ervaring met XML technieken (waaronder XSLT)
12. Ervaring met UnitTests (geautomatiseerd)
13. Wijzigen en toevoegen van Gluecode en ondersteunen van test automatisering met Cucumber
14. Ervaring met JavaScript en ervaring met zowel backend als frontend tec

< Go back to the overview of all orders