Atos

SRQ123605 - Ontwerper BKWI 344705

Work location:
Amsterdam
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
31.08.2019
Hours per week:
40

Als je reageert dan ook een 1 referentie meesturen van een relevante opdracht.
Je vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.
 
Ook graag jouw NAW gegevens en burgerservicenummer vermelden.
 
De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.
 
Eisen:
Vragen die met Ja/Nee beantwoord moeten worden en apart in een Word document opgenomen moeten worden met de aanvulling waar en wanneer je die ervaring hebt opgedaan en let erop dat die projecten ook in je CV zijn opgenomen.
PUNTEN CRITERIUM MET KEUZEMOGELIJKHEDEN KENMERKEN)
0 Een afgeronde opleiding op HBO niveau, studierichting Informatica dan wel bedrijfseconomisch of bestuurskundige gerelateerde opleiding; Ja, voldoet aan criterium (0 Punten) Nee, voldoet niet aan criterium  (0 Punten)
9 Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Ontwerper in de afgelopen 7 jaar.
Ja, voldoet aan criterium (9 Punten)
Nee, voldoet niet aan criterium  (0 Punten)
8 Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de softwareontwikkeling in de afgelopen 5 jaar Ja, voldoet aan criterium. (8 Punten) Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten)
8 Kennis van het domein Werk en Inkomen
Ja, voldoet aan criterium. (8 Punten)
Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten)
9 Uitgebreide ervaring met Agile/SCRUM, requirementsanalyse en het refinen van Userstories Ja, voldoet aan criterium. (9 Punten) Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten)
7 Ervaring met prototyping en/of ontwerptools als Auxure Ja, voldoet aan criterium. (7 Punten) Nee, voldoet niet aan criterium. (0 Punten) Totaal te behalen punten: 41 Kennis en ervaring op het gebied van functioneel ontwerp • kennis van en ervaring met softwareontwikkeling, databases & projectmatigwerken
 
 
Opdracht:
De ontwerper is belast met het uitwerken van userstories en het opstellen van requirements.
Taken
- Het in samenwerking met de afdeling Ketenontwikkeling inventariseren van mogelijke oplossingsrichtingen voor problemen, kansen en/of wijzigingsvoorstellen gesignaleerd/ ingebracht door Ketenontwikkeling of ketenpartners.
- Het vertalen en detailleren van dezen naar functioneel ontwerp of aanpassen van functionele ontwerpen.
- Het uitvoeren van gegevensanalyses rekening houdend met standaarden, stelselontwerp Suwinet en Architectuur
- Het analyseren van de impact en haalbaarheid van wensen, oplossingsrichtingen en concepten binnen politieke, organieke en functionele context.
- Het afstemmen of presenteren van functioneel ontwerp met Ketenontwikkeling en/of (potentiële) ketenpartners in overleg situaties.
- Signaleren van mogelijke verbeteringen en innovaties binnen het vakgebied Kaders en speel-/ regelruimte De Ontwerper legt verantwoording af en rapporteert aan het hoofd Ontwikkeling en Projecten.
"

< Go back to the overview of all orders