Atos

SRQ123910 - Tactisch Inkoopadviseur

Work location:
Alphen aan den Rijn, Stadhuis
Starting date:
21.01.2019
Ending date:
01.07.2019
Hours per week:
32

TACTISCH INKOOPADVISEUR

 
Algemeen
De tactisch inkoopadviseur is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en begeleiden van (complexe) inkooptrajecten met een contractwaarde hoger dan de Europese aanbestedingsgrens conform wet- en regelgeving. Hierin is de inkoper betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding via uitvoering tot afronding en decharge.
 
Plaats in de organisatie
De tactisch inkoopadviseur ressorteert onder teamleider Juridische zaken en Inkoop, team JZI Ruimte.
 
Opdracht
Het begeleiden van Europese en Nationale aanbestedingen op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten.
 
Werkzaamheden:
Inkoop- en aanbestedingstrajecten

 • Adviseert de opdrachtgever over gunning en begeleidt de opdrachtgever betreffende de besluitvorming over gunning.
 • Voert zelfstandig tactische en/of strategische inkooptrajecten uit, waaronder Europese aanbestedingen.
 • Formuleert de verschillende verwervingsstrategieën en bepaalt mede met de opdrachtgever welke strategie bij welke situatie past.
 • Beschrijft en adviseert in overleg met de opdrachtgever, gebruiker en “deskundigen” onder andere het pakket van functionele en technische specificaties, juridische regelgeving, richtlijnen Europese Unie, milieuaspecten, leveringscondities, prijs, kwaliteit en kwantiteit.
 • Overlegt met de opdrachtgever voorafgaand aan het afsluiten van te gunnen contracten met leveranciers, of offerte(s) antwoord geven op wat in de offertevraag gesteld is. Indien dit niet het geval is stelt de inkoopadviseur een aantal vervolgstrategieën voor.
 • Draagt zorg voor de juiste toepassing van de (gestandaardiseerde) aanbestedingsdocumenten en is verantwoordelijk voor een juiste inhoudelijke weergave van de inkoopbehoefte.
 • Controleert de offertes van (potentiële) leveranciers of hierin wordt voldaan aan de wensen eisen van de interne klant, gebruiker en “deskundigen”.
 • Is in staat om het belang van de Gemeente in de af te sluiten overeenkomsten centraal te stellen.
 • Beschikt over de kwaliteiten om in multidisciplinaire teams te opereren en hierin tot consensus te komen over de wensen en eisen m.b.t. de aan te schaffen producten / diensten.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van (raam)overeenkomsten met de leveranciers en zorgt voor een juiste toetsing in deze.
 • Is in staat om juridische stukken te lezen, te begrijpen en aan te passen aan hetgeen voor het aanbestedingstraject noodzakelijk is. Hieronder vallen het (dan wel, niet, gedeeltelijk) toepasbaar verklaren / aanpassen van de inkoopvoorwaarden en standaardovereenkomsten.
 • Stelt een onafhankelijk geformuleerd gunningsadvies op, op basis waarvan bestuurlijke besluitvorming kan plaats vinden door gemandateerden.
 • Voert aanbestedingen uit waarbij de risico’s op juridische conflicten tot een minimum beperkt worden.

 
Marktonderzoek

 • Stelt leveranciersmarkt vast (marktonderzoek), door op actieve wijze marktonderzoek te doen en het signaleren van ontwikkelingen en probleemgebieden.
 • Stelt een interne- en externe risico- en stakeholderanalyse op, om de verwachte probleemgebieden in kaart te brengen om hier proactief op te kunnen inspelen.
 • Analyseert prijsverhoudingen en verricht onderzoek naar de continuïteit van leveranciers.
 • Signaleert de te verwachte ontwikkelingen en probleemgebieden voor het inkooptraject, de mogelijkheden en onmogelijkheden en adviseert de opdrachtgever over mogelijke oplossingsrichtingen.
 • Signaleert en vertaalt veranderingen in wet- en regelgeving naar concrete adviezen voor betrokken interne partijen.

 
 
 
Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

 • Opleidingsniveau: afgeronde relevante WO /HBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en 2 of een inkoopgerelateerde opleiding.
 • Werkervaring: meerdere jaren ervaring als inkoopadviseur binnen publieke- of vergelijkbare overheidsorganisaties op het gebied van Werken, Leveringen en Diensten op het gebied van Europees aanbesteden;
 • Werkervaring: kennis en ervaring als inkoopadviseur over aanbestedingen ten behoeve van de uitvoering van het sociaal domein is een pré.
 • Werkervaring: kennis en ervaring met het gebruik van het digitale inkoopplatform Negometrix.
 • Goed op de hoogte van de (Europese) aanbestedingregels en de laatste ontwikkelingen.
 • Dient op inhoud een sparringspartner te zijn voor leidinggevenden en het bestuur.
 • Ervaring bij inkoopprocessen met onaf­hankelijke oordeelsvorming, benaderen contacten op open, standvastige en stimulerende wijze, bemiddelen, mogelijkheden / oplossingen zien en zoeken, actief interveniëren, omgaan met stress en zorgen voor vertrouwen.
 • Kandidaat heeft kennis van het geldende ARW;
 • Kandidaat beschikt over organisatiesensitiviteit en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Kandidaat kan goed overtuigen, is klantvriendelijk en kan omgaan met weerstand;
 • Kandidaat is in staat een interne klant te begeleiden, (juridisch) te adviseren en indien nodig aan te sturen;
 • Kandidaat heeft onze kerncompetenties (resultaatgerichtheid, samenwerken, klantgerichtheid en veranderingsbereid) hoog in het vaandel staan en is bereid om soms net een stapje harder te lopen dan verwacht wordt;
 • Kandidaat helpt collega’s in de hele organisatie om meervoudig onderhandse aanbestedingen en enkelvoudige inkopen zelfstandig uit te voeren;
 • Kandidaat is in staat complexe offerte aanvragen op te stellen in samenwerking met de opdrachtgever;
 • Kandidaat kan zelfstandig (raam)overeenkomsten opstellen.

 

< Go back to the overview of all orders