Atos

SRQ123932 - Communicatie Adviseur Sr.

Work location:
Alphen aan den Rijn, Stadhuis
Starting date:
07.01.2019
Ending date:
31.03.2019
Hours per week:
16

Medewerker geeft uitvoering aan communciatieplan Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Beleidt externe partijen bij het uitvoeren van een onderzoek ter inventarisatie duurzaamheidsbeleving binnen de gemeente.
Zorgt voor content op het gebied van duurzaamheid. Dit langs drie strategische lijnen van het uitvoeringsprogramma, zijnde: 1) doelgroepen in staat stellen te verduurzamen, 2) hen te inspireren om te verduurzamen en 3) meer inzicht te krijgen in hun informatiebehoefte. 
 
In het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 staat hoe de gemeente dit wil aanpakken. De ambities van het Actieprogramma zijn (hoofdambities in vet):
• Alphen is in 2050 energie- en CO2-neutraal.
• Alphen wordt regionale Duurzaamheidshoofdstad en kenniscentrum voor duurzaamheid .
• Meer en sneller resultaten boeken.
• Anders en slimmer werken.
• Luisteren naar wensen en ideeën uit de samenleving.
• Kansrijke projecten ondersteunen.

De strategie van het Actieprogramma is om verandering zichtbaar te maken en partijen te inspireren deel uit te maken van het transitieproces (korte termijn) en om samen met koplopers uit de Alphense samenleving een maatschappelijke transitieagenda te ontwikkelen (langere termijn).
 
Op basis hiervan kunnen de volgende ambities voor de communicatie van het Actieprogramma worden geformuleerd:
1. Laten zien wat er gebeurt (inspanning en resultaten).
2. Laten zien wat er kan (in het kader van anders en slimmer werken).
3. Laten zien wat bewoners, ondernemers en organisaties in Alphen willen bereiken en welke ideeën zij daarvoor hebben.
4. Dialoog aangaan over deze ideeën.
5. Laten zien wat de gemeente doet om deze ideeën te ondersteunen.
6. Het ene loket voor duurzaamheidsvragen in de markt zetten (zodat bewoners, ondernemers en organisaties hier ook echt aankloppen met hun informatievragen).

< Go back to the overview of all orders