Atos

SRQ123938 - Tester / Testengineer 4187

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Opdracht:
Ben jij de .Net tester die in een klein team alle facetten van het testvak kan uitvoeren? Krijg jij energie om binnen een project verantwoordelijk te zijn voor alles dat met testen te maken heeft? Heb jij een professionele houding en sta je voor kwaliteit?

Als tester krijg je te maken met nieuwere en oudere .Net-applicaties. De aanpak en de uit te voeren activiteiten kunnen hierdoor ook verschillen. In de ene situatie zal je de nodige tijd en energie besteden aan het destilleren en interpreteren van het functioneel- en/of technisch ontwerp, in de andere situatie wordt van je verwacht dat je samen met de product owner de specificaties opstelt (bij voorkeur mbv Gherkin).
Bij de oudere applicaties wordt dus van de .Net tester verwacht dat hij/zij de specificaties kan destilleren en interpreteren vanuit het functioneel- en/of technisch ontwerp of vanuit de acceptatiecriteria. Desgewenst zal de tester de procesflow achterhalen (bijvoorbeeld ism de product owner, de business of eindgebruikers), zodat de specificaties helder worden en tests kunnen worden gemaakt. Soms is er (bijna) geen documentatie en zullen de specificaties herleid moeten worden vanuit de bestaande applicatie. Vervolgens vertaalt de tester de specificaties naar functionele tests en werk hij/zij de documentatie bij naar aanleiding van nieuwe inzichten. De tester voert de functionele tests uit, legt de testresulaten vast en maakt indien gewenst een testrapportage. Bij opzetten en uitvoeren van de acceptatietest ondersteun hij/zij de eindgebruikers.
Daarnaast wordt bij de nieuwere applicaties van de tester verwacht dat hij samen met de product owner in staat is om de specificaties op te stellen en hierbij gebruik te maken van Gherkin. Deze specificaties dienen als input voor de geautomatiseerde (regressie)test die we middels SpecFlow willen realiseren. Zo ben je als tester een belangrijke spil in een klein projectteam! Samen met de developers ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de geautomatiseerde (regressie)testen tijdens iedere sprint.

In algemene zin verwachten we van de tester een pro-actieve houding, waarbij weerbaarheid binnen het team vanzelfsprekend is. Tevens heeft de tester een passievolle houding ten opzichte van het testvak met een sterke intrinsieke motivatie voor softwarekwaliteit. De tester is in staat om zelfstandig zijn werk te plannen en af te stemmen met de overige teamleden. Binnen het team MCC .Net wordt stevig ingezet op testautomatisering, waarbij naast SpecFlow ook gebruik gemaakt wordt van Robot Framework.

Achtergrond:
Binnen het team MCC .Net worden voor 10 business domeinen/ketens zo'n 30 applicaties gebouwd, onderhouden en beheerd. Voor één van die domeinen, te weten Inning/Invordering, zullen de komende maanden aanpassingen in de applicaties gerealiseerd moeten worden.
Als .Net tester zul je in een klein team samen met de product owner deze opdrachten oppakken, waarbij het team na iedere sprint een demo zal organiseren voor zowel de business als voor het beheerteam dat de applicatie achteraf weer in beheer zal nemen. Bij de demo voor de business zal de nadruk liggen op de functionele uitbreidingen, terwijl de andere demo vooral zal inzoomen op de wijze waarop deze aanpassingen in de techniek gerealiseerd zijn.

Eisen:
4 jaar uitgebreide kennis en ervaring met het testen van software (web-applicaties en services).
2 jaar kennis van HTML, CSS en Javascript.
3 jaar kennis van en ervaring met Agile en Scrum methodieken
2 jaar uitgebreide (en aantoonbare) kennis en ervaring met het realiseren van geautomatiseerde testen.
TMap Next Foundation

Wensen:
ASP.Net, MVC en C#
Gherkin, SpecFlow, Selenium en Robot Framework
Kennis en ervaring met tools als Visual Studio 2017 en SQL Server 2014
Specificaties opstellen ism de product owner en vastleggen met gebruik van Gherkin.

< Go back to the overview of all orders