Atos

SRQ123956 - Erv Informatie analist / functioneel beheerder DMS 348260

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Specificatie
Beschrijving Opdrachtgever
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) neemt het specifiek op voor kinderen die ernstig in de knel zitten. Van het vaststellen van een omgangsregeling tot gevallen waarbij minderjarigen in aanraking komen met de politie. De Raad biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en geeft advies. Toch ben je als medewerker altijd betrokken bij de kinderen zelf. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen. Het gaat tenslotte om hun toekomst. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Recht raakt mensen: dat maakt werken voor de Raad zo bijzonder.
Beschrijving directie/afdeling
Bij de RvdK werken ruim 2000 mensen, verspreid over zo’n 20 locaties in het hele land. De organisatiestructuur omvat een landelijke directie, 10 regio’s en een landelijke staforganisatie.
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding, doel en taken
De RvdK is bezig met de verdere digitalisering van werkprocessen. Daartoe worden binnengekomen documenten gescand, wordt er een documentmanagement systeem geïntegreerd in het huidige primaire processysteem waarbij documenten uit een Siebel File Management systeem worden gemigreerd naar dit DMS, wordt het DMS gekoppeld aan de huidige correspondentiemodule inclusief de introductie van een digitale handtekening en worden bestaande ketenkoppelingen omgebouwd naar het gebruik van het geïntegreerde systeem.
Voor het landelijke project Digitalisering zoeken wij een ervaren informatie analist / functioneel beheerder die onder regie van de projectmanager en binnen de kaders van het project Digitalisering de verdere voorbereiding en uitvoering van de integratie van een document management systeem in het primaire proces inhoudelijk begeleid.
Het project Digitalisering heeft als einddoel volledig digitaal werken en is op opgedeeld in een aantal deelprojecten:
• Verbetering correspondentiemodule (DocSys)
• Inrichten en migratie naar document management systeem (OnBase)
• Inrichten centrale scan- en printvoorziening (Kofax)
• Voorbereiden op duurzaam digitaal archiveren (OnBase)
V 1.2 dd. 9 augustus 2017
6
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor het inrichten van het document management systeem (DMS). Dit omvat het integreren van diverse primaire functies die zijn gericht op het eenvoudig digitaal toegankelijk maken van documenten in het bestaande CRM systeem (Siebel), het testen van deze functies, het treffen van voorbereidingen voor de migratie van de bestaande documenten en de feitelijke migratie naar het DMS.
In de projectgroep digitalisering is ondersteuning nodig van een ervaren ICT-er die over recente kennis op bovengenoemd terrein beschikt. De belangrijkste taken zijn het begeleiden van de oplevering van werkende infrastructuur en functionaliteiten door leveranciers, het testen van opgeleverde oplossingen, het zelfstandig kunnen beschrijven van gewenste oplossingen en het afstemmen met vertegenwoordigers uit de gebruikersorganisatie. Gedurende de looptijd van het project wordt het maken of geven van trainingen niet uitgesloten.
Beoordelingscriterium Interview
Maximaal aantal te behalen punten
- Communicatief
10
- Kwaliteitsgericht
10
- Analytisch
10
- Resultaatgericht
10
- Proactief en pragmatisch
10
Totaalscore interview
50

< Go back to the overview of all orders