Atos

SRQ124018 - Java ontwikkelaar Duane 349152 / 4173

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
31.03.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT
- ingevulde OF formulier mee sturen. met motivatie
- NAW volgens paspoort of ID

Binnen FAD Douane zijn we op zoek naar een ervaren Java ontwikkelaar met kennis van Groupware voor de keten Teruggaaf Achteraf & Accijns & Kantoor (TAAK).De keten TAAK is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor oa het proces Management van Vergunningen. De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties in de keten TAAK vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn 7 multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Gemiddeld zijn de teams 9 man groot. De werkzaamheden zullen vooral uit bouwen bestaan maar ook zaken als ontwerp, testen en beheer worden binnen het team opgepakt als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-shape model).Het werk zelf wordt door het team iom productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI en in 5 sprints van 2 weken elk uitgevoerd.Voor het MD-teams Klant Management Kantoor van de keten TAAK zoeken we een collega die kennis en ruime ervaring heeft in het vakgebied als JAVA-developer met Groupware ervaring binnen een multidisciplinair team.

De douane applicatie ABV is binnen Groupware ontwikkeld en voor een belangrijk deel in produktie. Eén ontwikkelaar is bezig de laatste gewenste functionaliteit te bouwen en verstoringen op te lossen. Er zijn nog testbevindingen en verschillende andere ontwikkelingen die ABV raken (zoals bijvoorbeeld de migratie CM8 / Filenet). Om ABV in een acceptabele periode (binnen een half jaar) volledig af te maken zoeken wij extra ondersteuning

EISEN
- JAVA script 3j
- Java/JEE 6 of hoger 3j
- Groupware/Lotus Notes kennis 1j
-  Programmeren: Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Groupware/Lotus Notes;
- Systeemontwikkeling

 Wensen:
-Kennis van B/CAO OOS Java OntwikkelStraat B/CAO OOS Ontwikkelstraat Groupware Lotus Domino Designer is een must.Scrum en RUPOpstellen Use Cases
- Enterprise applicaton integration;/koppelingenWebServices
- Kennis van Git, JIRA, Bitbucket en Confluence, X pages, JAX-WS API 2.2, XML
- JSF 1.2 en hoger
- OO-design/UML

< Go back to the overview of all orders