Atos

SRQ124024 - Senior-beleidsadviseur Jeugd

Work location:
Doorn
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
32

Algemene omschrijving werkzaamheden
Om de beleidscapaciteit binnen het thema Samenleving te versterken zijn wij op zoek naar een professional. Wij zoeken een senior-beleidsmedewerker sociaal domein Jeugd voor 32 uur per week gedurende de periode januari tot en met december 2019.
Belangrijkste taken van deze senior-beleidsmedewerker Jeugd zijn:

 • vertegenwoordigen van de regio Zuid Oost Utrecht bij (boven)regionale overlegvormen m.b.t. aanbesteding en contractbeheer van de essentiële functies binnen jeugdhulp
 • is voor de regio “Spin in het web” bij dit onderwerp en organiseert adequate terugkoppeling en haalt informatie bij regiogemeenten
 • accounthouder van een van de grootste aanbieders jeugdhulp;
 • advisering van ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en de Colleges van B&W binnen de regio over de innovatie van de essentiële functies in de jeugdhulp;
 • bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp;

Wij vragen tenminste een relevante opleiding op HBO niveau en minimaal drie jaar ervaring met beleidsadvisering bij de lokale overheid zijn vereisten.
Graag zien wij in uw CV terug dat u ervaring heeft met:

 • het formuleren van beleidsadviezen, waarbij waar nodig de verbinding wordt gezocht met andere beleidsterreinen;
 • inkopen van zorg vanuit de inhoud bijvoorbeeld met dialooggerichte vorm van aanbesteding;  
 • het voeren van overleg met andere organisatieonderdelen, externe (zorg)instellingen en gemeenten in de regio;
 • het verzamelen en analyseren van ter zake relevante gegevens en externe oriëntatie;

Wij vragen verder:

 • stevig in je schoenen staan
 • politieke sensitiviteit
 • kennis van de Jeugdwet en de transformatieopdracht daarbinnen
 • strategisch denken en handelen
 • Kan pro-actief kansen en risico’s inschatten en acteert daarop 
 • Pro-actieve en zelfstandige houding
 • Communicatief sterk, zowel in woord als in geschrift
 • Onderhandelingsvaardig

U heeft voldoende basiskennis over thema’s binnen het sociaal domein (zoals de jeugdwet, de Wmo, de transformatieopdracht, Veilig Thuis , het gedwongen kader, PGB’s, de “pedagogisch civil society”) om u snel een lokale situatie eigen te maken. Ervaring vanuit de hulpverleningssector zelf (jeugd en opvoedhulp, jeugd GGZ of (voorheen) AWBZ-zorg) is daarin een pré. U bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de transformatie van de jeugdhulp op landelijk niveau. U bent bekend met zorgvormen die in onze regio de essentiële functies vormen (driemilieu voorzieningen, gesloten jeugdzorg en klinische GGZ (met de mogelijkheid tot BOPZ).
U kunt goed zelfstandig werken, maar doet dat in een hecht team, waar vanwege de aard van de werkzaamheden afstemming belangrijk is. U bent flexibel ten aanzien van taken en werktijden (zo nu en dan wordt u gevraagd in avonduren te werken). Daarnaast heeft u een goed inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en affiniteit met de gemeentelijke overheid. U kunt goed schakelen tussen de verschillende niveaus waarop u werkt (gemeentelijk, regionaal en bovenregionaal) en bent zich bewust van welke belangen spelen op ieder niveau en welk belang u dient. Uw CV wordt beoordeeld op basis van de minimale eisen en de aansluiting bij ons team.
Onze gemeente hecht bij de uitvoering van het werk waarde aan vijf kernwaarden: dienstverlenend, omgevingsgevoelig, verantwoordelijk, samenwerkend

< Go back to the overview of all orders