Atos

SRQ124035 - Programma adviseur Integraal Beheer Openbare Ruimte

Work location:
Nieuwerkerk aan den IJssel, Kleinpolderlaan
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
01.08.2019
Hours per week:
24

Gemeente Zuidplas
Centraal gelegen in de Randstad biedt de gemeente Zuidplas volop ruimte voor dorps wonen, groen, en recreatie, waarbij de voorzieningen van de omliggende steden goed bereikbaar zijn. De gemeente telt ruim 40.000 inwoners, verdeeld over vier dorpen, twee buurtschappen en een groot buitengebied. Ons inwoneraantal breidt zich in de komende jaren uit door de realisatie van diverse grote ontwikkelopgaven. Onze organisatie telt 215 fte en is ingedeeld in vijf afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, Ruimte, Samenleving en Strategie en Beleid. Op de werkvloer heerst een informele sfeer. We zijn een gemeente die in beweging is en door ons formaat worden connecties snel gelegd, ons kent ons dus. Onderlinge communicatie en specialistische kennis is wat ons profileert.
 
Zuidplas zoekt een ervaren programma adviseur Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

Wat ga je doen?
Als programma adviseur ben je verantwoordelijk voor vertalen van de strategische beheerkaders in de Integrale Beheer Plannen Openbare Ruimte (IBOR). Dit doe je voor de aandachtsgebieden wegen, riolering, groen en spelen, maar ook voor de herinrichting van enkele woonwijken. Je geeft het programma vorm, stuurt actief op de gestelde (tussen)doelen, monitort de voortgang in de diverse (deel)projecten en activiteiten en zorgt voor de verbinding hiertussen in de wetenschap dat het eindresultaat nog in beweging is. De programma adviseur werkt samen met partners en gebiedsgericht aan de kwaliteit van de buitenruimte van Zuidplas.
 
De IBOR programma adviseur optimaliseert op procesniveau de verbinding tussen opdrachtgever (cluster beleid en beheer) en opdrachtnemer (civiel), is hieraan ondersteunend en faciliterend.
Deze heeft de financiële regie, zorgt en borgt een aantal zaken opgenomen in het huidige plan (monitoring, kwaliteit, participatie) en zorgt voor de juiste input en realisatie van de herijking/actualisatie in 2019 aangevuld met nieuwe(ste) ontwikkelingen. 

Wat vragen wij van jou?

  • Je bent een strategische en oplossingsgerichte denker met ruime overheidservaring, bij voorkeur ook bij een gemeente. Uiteraard beschik je over goede bestuurlijk en politieke sensitiviteit.
  • Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau en hebt ruime ervaring in project- en programmamanagement.
  • Je bent de spin in het web voor de implementatie van de IBOR. Je bent alert op nieuwe informatie en de consequenties die daarmee gepaard gaan voor onze gemeente. Je reageert snel en flexibel en hebt de sensitiviteit om op het juiste moment het programmateam, de opdrachtgever en/of het bestuur te informeren en betrekken.
  • In houding en gedrag ben je een voorbeeld en ambassadeur voor de gewenste integrale manier van werken en denken. Voor de verschillende projectleiders in de organisatie fungeer je als sparringpartner.
  • Je hebt het vermogen over de vele vakgebieden die raken aan IBOR heen te kijken en weet daarin hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Zo bouw je aan een stevig en haalbaar uitvoeringsprogramma.

 
Wij zijn met name op zoek naar kandidaten die deze nieuwe functie verder vorm helpt te geven. Je beschikt daarom over de competenties, overtuigen, creativiteit, vernieuwend, lef en samenwerken.

< Go back to the overview of all orders