Atos

SRQ124203 - Financieel Adviseur

Work location:
Denekamp
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
30.06.2019
Hours per week:
4

Noaberkracht is op zoek naar een zelfstandig werkend fiscalist die intern adviseert over relevante fiscale onderwerpen (waaronder btw, Het BTW-compensatiefonds en overdrachtsbelasting). Tevens dient de fiscalist in staat te zijn om de belangen van Noaberkracht in overleggen met derden (waaronder de Belastingdienst) op een goede wijze te behartigen.

Opdrachtnemer geeft gevraagd en ongevraagd (proactief) advies over relevante fiscale onderwerpen en is in staat om de fiscale kennis op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie over te dragen. Tevens voert opdrachtgever indien noodzakelijk overleggen met de Belastingdienst of andere relevante derde partijen.

Opdrachtnemer dient de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen. Indien de aangeboden medewerker door bijvoorbeeld ziekte niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, dient opdrachtnemer te beschikken over een gelijkwaardige medewerker die de vorengenoemde werkzaamheden van deze opdracht kan uitvoeren. Uiteraard dient ook deze gelijkwaardige medewerker te voldoen aan het vorengenoemde eisenpakket. Het inzetten van een andere medewerker gebeurt in overleg met Noaberkracht. Het staat Noaberkracht vrij om daarvan geen gebruik te maken en de opdracht te beëindigen.

< Go back to the overview of all orders