Atos

SRQ124211 - Medior Communicatie adviseur

Work location:
Alphen aan den Rijn, Stadhuis
Starting date:
01.01.2019
Ending date:
31.05.2019
Hours per week:
36

All round uitvoerder voor team communicatie voor de periode van een halfjaar

Team communicatie is op zoek naar een stevige medior communicatieadviseur. Je werkt aan een aantal complexe projecten samen met onze senior adviseurs.  Je denkt mee over de beste aanpak met onze seniors. Aan jou de taak te zorgen voor een adequate uitvoering. Je bent een snelle denker, weet de juiste personen te benaderen en hebt een praktische instelling. Je bent plezierig in de omgang en hebt aan een half woord genoeg.   

Wat ga je doen
Je beheerst de vaardigheden die bij projectcommunicatie en projectmanagement komen kijken. Je stelt de projectplanning op en bewaakt deze. Je hebt ruime ervaring met traffic: je brieft bureaus, zorgt voor professionele productiebegeleiding van uiteenlopende communicatiemiddelen en bewaakt de toepassing van de huisstijl en het budget. Je hebt kennis van zowel offline als online communicatiemiddelen en weet die in de juiste mix in te zetten. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.  Je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van campagnes en weet hoe de gemeente werkt.
 
Aan welke projecten ga je meewerken
 
Duurzaamheid
Alphen aan de Rijn wil Duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart worden. Daarvoor is een actieprogramma opgesteld. De gemeente wil laten zien wat er in het kader van het actieprogramma allemaal gebeurt en wil de resultaten ervan in de etalage zetten. Het achterliggende doel is bewoners, ondernemers en organisaties in Alphen duurzaamheidsbewust te maken en hen aan te zetten tot duurzaam gedrag/het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.
 
Omgevingswet
Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De samenleving verandert: mensen hebben meer behoefte om eigen keuzes te maken, inwoners willen minder overheidsbemoeienis, kortere procedures, meer transparantie in besluitvorming en minder regels in de fysieke leefomgeving zijn gewenst. De Omgevingswet geeft antwoord op die behoeften en wensen. De communicatie sluit aan bij deze verandering. We richten ons zowel op de strategische als de operationele doelen van het programma.
 
Wijkgericht werken
Alphen aan den Rijn bestaat uit veel verschillende dorpen en wijken, elk met zijn eigen DNA/karakteristiek. Het doel van gebiedsgericht werken is dat alle inspanningen gericht zijn op dat wat nodig is in het gebied. Gebiedsgericht werken is gericht op het behalen van resultaten voor de dorpen en buurten. Hierbij ligt de nadruk op het collectieve belang en niet zozeer op de individuele situatie. We werken met dorps-en wijkplannen, -agenda’s, gaan naar de dorpen en wijken toe en experimenteren met een wijkbudget.
 
Democratisch akkoord
De gemeente Alphen aan den Rijn wil van buiten naar binnen werken, meer ruimte geven aan inwoners voor inspraak en uitvoering van beleid en de levendigheid van de lokale democratie versterken. Binnen de bestuursopdracht Democratisch Akkoord vallen de volgende vijf pilots; Social Design, Wijkdemocratie, Buurtnetwerk. Wijkbegroting en Wijkcommunicatie.

Programma Blijvend Thuis
Met het programma Blijvend Thuis willen we bereiken dat alle inwoners van Alphen aan den Rijn zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen in de Alphense samenleving, eventueel met begeleiding en ondersteuning. Het gaat dus bij uitstek om preventie: voorkomen dan wel uitstellen dat inwoners zich niet meer verantwoord zelfstandig thuis kunnen redden. Het uitvoeringsplan senioren richt zich voornamelijk op de groeiende groep senioren (75-plussers), Het Uitvoeringsplan maatschappelijke zorg richt zich op inwoners die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden omdat zij tijdelijk of langdurig niet voldoende in staat zijn om zelfstandig in hun behoeften en bestaansvoorwaarden zoals onderdak, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfzorg te voorzien.
 
De opdracht
 
De opdracht loopt van 1 januari tot 1 juni en wordt opengesteld voor 36 uur.

< Go back to the overview of all orders