Atos

SRQ124267 - Consulent Jeugd, externe verwijzers

Work location:
Vriezenveen
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
14.07.2019
Hours per week:
36

Vanuit onze samenwerking met externe verwijzers jeugdzorg krijgen wij steeds meer casuïstiek te verwerken.

Om deze reden zijn wij op zoek naar een consulent Samenleving aandachtsgebied Jeugd om met name de casuïstiek die wij van externe verwijzers binnen krijgen zo spoedig mogelijk te behandelen.

Functie-inhoud
Als consulent en casusregisseur bezoek je onze inwoners en ga je met hen in gesprek over hun zorgbehoeften. Je leert de inwoner kennen vanuit een breed perspectief (alle levensgebieden) en probeert zo goed mogelijk met hem of haar samen een oplossing te vinden die recht doet aan zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Dit leidt niet zelden tot een ondersteuningsplan waarvan de inwoner zelf regisseur is, maar waarin jij hem of haar ondersteunt.
Uiteraard lever je zelf geen hulp, maar probeer je samen met de inwoner anderen, liefst uit het eigen netwerk van de inwoner, te activeren om die hulp wel te leveren. In het uiterste geval, wanneer eigen kracht en voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn regel je professionele ondersteuning waarvoor een indicatie nodig is.
 
Je werkt binnen een team van andere consulenten die ieder een eigen discipline hebben. De disciplines zijn: participatie, jeugd (18-) en ondersteuning volwassenen (18+ Wmo). De teams werken nauw samen met collega’s van een aantal ketenpartners in het voorliggend veld zoals: welzijn, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligersorganisaties en huishoudelijke ondersteuning.

Je bent in staat om zowel de eenvoudige meldingen af te handelen als de meer complexe situaties op te pakken. In complexe situaties weet je samen met de cliënt door middel van bijvoorbeeld multidisciplinaire bijeenkomsten vorm en inhoud te geven aan een ondersteuningsplan. Je vindt het leuk om outreachend te werken en creatief om te gaan met uiteenlopende situaties.

< Go back to the overview of all orders