Atos

SRQ124274 - Business Architect

Work location:
Almelo
Starting date:
28.01.2019
Ending date:
28.07.2019
Hours per week:
16

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
De Justitiële Informatiedienst is op zoek naar een ervaren Business Architect die met zijn ervaring als Enterprise architect en strategisch adviseur de connectie gaat leggen tussen de verschillende niveaus; bestuurlijk, architectuur en professionals. Deze connectie maken door gebruik te maken van zelf op te stellen modellen en grafische weergaven.
Daarnaast zal de Business Architect ook actief een bijdrage leveren aan het opstellen van het uiteindelijke adviesrapport.


EISEN
Hier graag ja of nee op antwoorden en aangeven waar en wanneer je die ervaring hebt opgedaan. Dit ook graag in je CV en projecten terug laten komen. 

De kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week voor de periode van zes maanden
De Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 10 jaar recente ervaring als architect
De Kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente ervaring met het justitiewerkveld en bij voorkeur in de strafrechtsketen
De Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in een politiek bestuurlijk domein
De Kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als gesprekspartner op CIO-niveau
De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij de Rijksoverheid met bestuurlijke interventies voor het ontwerpen en invoeren van keteninformatie-infrastructuren
De Kandidaat is per 28-1-2019 beschikbaar Kennis en ervaring als architect
Kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijk complexe omgeving Kennis van en ervaring met het inrichten van een keteninformatiestructuur

 

Beschrijving projectorganisatie
Met de strafrecht ketenpartners wordt een gezamenlijke probleemanalyse, oplossingsstrategie en inrichtingsvoorstel voor een Informatierotonde (nieuw/bestaand) uitgewerkt. Hieronder een nadere omschrijving van het project.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De zelfstandige organisaties in de strafrechtketen investeren volop om de professionals bij hun taak in het bedrijfsproces van hun eigen organisatie heel gericht met IV te ondersteunen om zo opgave gerichte versnelling in de eigen organisatie te realiseren (1e niveau).
De professional levert zijn bijdrage echter ook in de bedrijfsprocesketen van strafrechtketen als geheel (2e niveau). De bedrijfsprocesketen als geheel, dient ook gericht met IV ondersteund te worden om opgave gerichte versnelling van de hele keten mogelijk te maken.
De strafrechtketen als samenwerkingsverband tussen zelfstandige organisatie heeft zichzelf daartoe te organiseren. Want alleen samen kunnen deze uitdagingen -de grootschalige informatie uitwisseling tussen de bedrijfsprocessen van de zelfstandige organisaties- aangegaan worden teneinde effectief te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige netwerkomgeving.
De kloof tussen wat in de genetwerkte strafrechtketen feitelijk aan grootschalige informatie-uitwisseling gedaan wordt en wat nodig is, kan daarmee terug gedrongen worden en het vermogen van de strafrechtketen om maatschappelijke problemen aan te pakken zal daarmee
vergroot worden.
Een uitgewerkt inrichtingsvoorstel zal aan de Opdrachtgever worden aangeboden en vormt de basis om te komen tot de situatie waarin:
1. Alle partijen in de uitwisseling van hun informatie ontzorgt (knooppunt).
2. Data van de bedrijfsprocesketen zodanig organiseert dat de professional data gedreven en informatie gestuurd zijn taken kan uitvoeren (overbruggen breukvlakken, gezamenlijk niveau: 1 ketenbron, 1 ketenwaarheid dichterbij brengen)
3. De zelforganisatie van samenwerkingsverbanden stimuleert (betekenis geven, spelregels en kaderstelling afspreken).
4. Daarnaast worden een of meerdere prototypen uitgewerkt die verschillende oplossingen vanuit het adviesrapport simuleren.Klant J&V
tarief: zeer scherp! De goedkoopste krijgt de meeste punten!
ZZP ja/nee: mag, maar keten moet inzichtelijk gemaakt worden


< Go back to the overview of all orders