Atos

SRQ124275 - Werkmeester

Work location:
Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
31.01.2020
Hours per week:
30

Loods 15 te Gouda zoekt per direct een Werkmeester!
Voor Loods 15 is op zoek naar een flexibele werkmeester met een ondernemers hart voor jongeren. Loods 15 is een project waarin verschillende partijen (gemeente, jeugdhulp/jongerenwerk, samenwerkingsverband onderwijs) intensief samenwerken om jongeren tussen de 15-18 jaar tijdelijk op te vangen. Bij Loods 15 kunnen zij werken aan school- en werknemersvaardigheden zodat zij uiteindelijk terugkeren in het onderwijsproces of doorstromen naar (begeleide) arbeid. De jongeren bij Loods 15 komen uit het praktijkonderwijs, keren terug uit detentie of het lukt hen niet in een schoolse situatie te functioneren. Ze hebben een omgeving nodig waarin ze praktisch aan de slag kunnen en op die manier vaardigheden als op tijd komen en aan je afspraken houden leren

Achtergrond bij de Loods15
In Nederland zijn veel initiatieven voor jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze jongeren is een intensief traject nodig om hen te helpen aan een baan of opleiding. Hun route naar werk is lang. Vaak is al veel eerder duidelijk dat deze jongeren dreigen uit te vallen en geen goede start hebben op de arbeidsmarkt. Op de middelbare school vallen deze jongeren meestal op door negatief gedrag, verzuim en het niet kunnen volhouden van hun stage. Daarnaast spelen er allerlei problemen op andere leefgebieden: thuissituatie, middelengebruik, criminaliteit etc. Het zijn jongeren die hulp (nodig) hebben, maar bij wie integraal aanpakken en afstemmen meestal pas ingezet wordt als het echt mis gaat. Het zijn jongeren in de puberteit: een periode waarin keuzes gemaakt moeten worden, maar waar de jongeren nog niet in staat zijn om ingrijpende beslissingen te nemen en te weten wat ze willen. Het zijn ook jongeren met potentie, talenten en de wil om ergens te komen maar ze missen de juiste plek om dat te ontplooien waardoor ze dreigen uit het schoolsysteem te vallen. De ene negatieve ervaring stapelt zich op de volgende negatieve ervaring. Scholen doen hun uiterste best om hen binnenboord te houden, maar voor sommige jongeren is dat simpelweg niet genoeg. Zij hebben meer nodig dan alleen onderwijs. Zij hebben een onderwijsvoorziening op maat nodig waarbij onderwijs gekoppeld wordt aan begeleiding op de andere leefgebieden. Een plek waar zij er toe doen, waar zij kunnen werken aan hun vaardigheden en waar nieuwe successen worden geboekt. Hiervoor hebben het samenwerkingsverband, gemeente Gouda en het onderwijs een doorontwikkeling van de pilot Loods15 opgesteld. De nieuwe vorm van Loods15 maakt onderdeel uit van de sluitende aanpak jeugdwerkloosheid, waarvoor subsidie is aangevraagd voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is toegekend.

Loods15 in het kort
Loods15 is een kleinschalige onderwijsvoorziening in Gouda waar ruimte is om creatief bezig te zijn met allerlei klussen die uitgevoerd worden voor de stad, bedrijven, bewoners en particulieren. Deelnemers aan Loods15 zullen het meeste van de tijd praktisch bezig zijn op locatie. Binnen Loods15 krijgen zij ook een onderwijsaanbod op maat. Er wordt met behulp van bestaande hulpverleners of coaches vanuit Loods15 gewerkt aan andere vaardigheden die nodig zijn voor goede uitstroom naar een vervolgtraject. De talenten en de dromen van de jongeren staan hierbij centraal. Loods15 richt zich bij de begeleiding op de verschillende domeinen en koppelt onderwijs, jeugdhulp en veiligheid. Loods15 wordt gehuisvest in een pand aan Stationsplein 5 in Gouda. In dit pand hebben jongerenwerkers en de coaches jeugdveiligheid ook een plek. De benedenverdieping biedt een grote plek om te gebruiken als klusruimte en er is daarbinnen een klein lokaal waar onderwijs gegeven kan worden en waar gegeten kan worden met elkaar. Het jongerenwerk kan buiten de tijden van Loods15 ook gebruik maken van deze locatie voor activiteiten met jongeren. Het merendeel van hun activiteiten vinden echter buiten de locatie plaats. Loods15 heeft zich in 2016 en 2017 gericht op houtbewerken en het opknappen van oude fietsen. De klussen werden uitgevoerd voor particulieren (fiets repareren of een kastje pimpen), voor organisaties (fietsen voor mensen in een arbeidsintegratie-project) en voor ondernemers (de ondernemersvereniging van de binnenstad). Hier zijn ook materialen voor in huis. De werkmeester heeft de ruimte om eigen klussen te genereren en op te zetten.

Doelstelling
Voorkomen dat jongeren vroegtijdig uit het school- en werksysteem vallen en afglijden naar grensoverschrijdend en crimineel gedrag door hen de mogelijkheid te bieden hun talenten en de juiste vaardigheden te ontwikkelen.

De doelgroep
- Leerplichtige jongens en meiden met risico op afglijden naar crimineel, overlastgevend of grensoverschrijdend gedrag
- Jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen vanwege gedrag, terugkeer gesloten setting of andere omstandigheden
- Er is geen passend alternatief binnen andere onderwijsinstanties
- De jongeren zijn leerplichtig en zitten in het onderwijs veelal op het niveau vmbo-basis of –kader of praktijkonderwijs
- De leeftijd varieert tussen 15-18 jaar (afwijken kan in goed overleg)
- Geen enkele deelnemer aan Loods15 heeft alleen maar gedoe op school. Er zit vaak een wereld aan moeilijkheden achter. Of het nou gaat om taalachterstand na emigratie, ellende in de gezinssituatie of verkeerde vrienden of een mix van dat alles, er speelt altijd meer.

Taken van de werkmeester
- Dagelijkse begeleiding van de jongeren bij hun klus-activiteiten op Loods 15
- Coachen van jongeren op school- en arbeidsvaardigheden
- Afstemming met onderwijsbegeleider, coaches en andere partners
- Overzicht houden op traject van jongeren
- Evaluatiegesprekken leiden en begeleiden, verslaglegging hiervan
- Opzetten klusactiviteiten Loods15, organiseren klusopdrachten en bestellen materialen

Functie-eisen
- Ervaring met de doelgroep risicojongeren van Loods15
- Kunnen organiseren van klusactiviteiten voor de jongeren: ondernemer en netwerker
- Eigen gedrag kunnen afstemmen op wat jongere nodig heeft
- Elk traject invullen op basis van wat de jongere nodig heeft en daarbij het doel niet uit het oog verliezen
- Buiten kaders en flexibel willen denken
- Recht voor zijn raap en nuancerend waar nodig
- Motiveren, organiseren, overzicht, plezier, geduld, humor, groot hart

< Go back to the overview of all orders