Atos

SRQ124301 - Projectmanager Informatiesystemen Facilitair en Inkoop (IBS-4210)

Work location:
Utrecht
Starting date:
04.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Bijdragen aan de realisatie van het ontwerp en voorbereiding van een aanbesteding Generiek FMIS.Voor de voorbereiding van het inkooptraject (het opstellen van ontwerp- en demandspecificaties) is relevante expertise en ervaring gevraagd van enerzijds het aanbod op de markt (relevante marktproducten/marktpartijen FMIS) en anderzijds het kunnen doorvertalen van behoeften van de business naar het opstellen van vraagarticulatie volgens een postmoderne ERP-aanpak.Doelstelling van de opdracht is de realisatie van een programma van eisen (en wensen) waarbij de op te stellen vraag aansluit op het (potentiële) marktaanbod zodat de aanbesteding Generiek FMIS effectief ingevuld kan worden om uiteindelijk te kunnen resulteren in de aankoop van een product/producten aansluitend bij de behoefte van SSO CFD en de proceseigenaar Facilitair. Relevant voor de opdracht is de samenwerking met zowel de business voor het in kaart brengen van de
Achtergrond opdracht*
SSO CFD is een project gestart betreffende de vernieuwingswens Generiek FMIS met als doel de ICT-ondersteuning van haar facilitaire processen te verbeteren.Doelstelling van het project is het beter en goedkoper leveren van facilitaire dienstverlening aan alle klant-afnemer groepen van de concerndienstverlener (CDV) SSO CFD door middel van toepassing van facilitaire applicatie(s) volgens een proces-geörienteerde postmoderne ERP-aanpak (creëren van meer agility, flexibiliteit en tevens complexiteitsreductie huidige ERP).

Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau (voorzien van graad MSc)
Ruime ervaring met het vertalen van facilitaire bedrijfsprocessen naar standaard (FMIS) applicatie-oplossingen (marktaanbod)
Opleiding / Certificaat
Ervaring met Europese aanbestedingstrajecten op het gevraagde onderwerp (FMIS/IWMS).
EISEN EN WENSEN
Bij voorkeur relevante ervaring opgedaan in de context van de Rijksoverheid (pré: ervaring bij concerndienstverlener Rijk).
Ervaring met Europese aanbestedingstrajecten op het gevraagde onderwerp (FMIS/IWMS).< Go back to the overview of all orders