Atos

SRQ124336 - Projectleider (351874)

Work location:
schiphol
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
28.06.2019
Hours per week:
38

Let op,  beschrijf één referentie van een relevante opdracht:
• bij welke organisatie
• van wanneer tot wanneer
• waar bestonden de voornaamste werkzaamheden uit
• wat was het (eind)resultaat
• communicatiegegevens contactpersoon die we kunnen benaderen als referentie


Eisen:
• Heeft ervaring op het gebied van implementatie van bedrijf kritische ICT-systemen (24/7).
• Heeft ervaring met het werken in Agile/Scrum organisaties.
• Bezit projectleiderscompetenties op niveau IPMA B of kan aantonen deze middels ervaring te hebben verkregen.
• Heeft kennis van project management methodieken zoals PRINCE II en MSP en test management methodieken zoals TMAP.
• Heeft generieke kennis van ICT systemen (hardware, software, OS) teneinde business analisten, testers en software engineers effectief aan te kunnen sturen.
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatie.
• Is ondernemend en kan doorpakken bij weerstand.
• Kan goed omgaan met mensen.
• Hoog normbesef.
• Kandidaat moet vertrouwen uitstralen.
• Is een sparringpartner van de directie maar ook van mensen die in de uitvoering werken.
• WO niveau.
• Benodigde competenties: samenwerken, faciliteren, structureren.
• Signaleert planningsrisico’s en adviseert over mogelijke oplossingen.
• Voert kritieke pad en kritieke keten analyses uit voor de verschillende (deel)projecten en rapporteert hierover naar de programma manager en projectleiders.


Competenties:
Schroomt niet om collega’s achter de broek aan te zitten wanneer er bepaalde data en informatie niet of onjuist worden aangeleverd. Je weet de juiste informatie en data aan te vragen en deze goed te vertalen.

Opdracht:
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in 1993 verzelfstandigd als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De wettelijke taken van LVNL zijn vastgelegd in de wet Luchtvaart. De kerntaak bestaat uit het veilig, efficiënt en binnen de milieukaders afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. LVNL verzorgt de algemene verkeersleiding (area control), naderingsverkeersleiding (approach control) en de plaatselijke, torenverkeersleiding (aerodrome control). LVNL verzorgt actieve luchtverkeersdiensten op de luchthavens Maastricht-Aachen airport, Rotterdam-The Hague airport, Groningen-Eelde airport en Amsterdam Airport Schiphol. Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Het managementteam stuurt samen met het bestuur de dagelijkse bedrijfsvoering aan. LVNL beschikt over een eigen raad van toezicht die toeziet op de werkzaamheden van het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de wet Luchtvaart. Op de site www.lvnl.nl kunt u alle relevante informatie over LVNL lezen en downloaden.Binnen LVNL wordt binnen het iCAS-programma gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een nieuw luchtverkeersleidingssysteem. Als gevolg hiervan dienen ook perifere systemen (other systems) te worden aangepast. Deze aanpassingen vinden in het iCAS-programma plaats binnen het projectencluster ‘realisatie systemen’.
De projectleider is verantwoordelijk voor de aanpassing van een deel van deze perifere systemen en het waar nodig leveren van PMO-ondersteuning aan de cluster coördinator van het projectencluster ‘realisatie systemen’.

< Go back to the overview of all orders