Atos

SRQ124351 - Sr. Informatiespecialist Digitaal Zaakgericht Werken - DMS (200945)

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
01.07.2019
Hours per week:
36

De Senior Informatiespecialist wordt ingezet op de begeleiding en advisering van werkgroepen ‘Samen Digitaal’ (en soms als projectleider) om te komen tot concrete verbeterplannen voor de Informatiehuishouding. Daarnaast wordt meegewerkt in de diensten die het team AO levert: analyse van netwerkschijven en andere informatiebronnen, adviseren over archivering, verzorgen van instructies en workshops over digitaal, zaakgericht werken, archiefvorming, e.d. Vanuit de werkgroepen worden ook functionele wensen geformuleerd voor de doorontwikkeling van het DMS DigiJust.
Waar nodig wordt de aanpak steeds doorontwikkeld. Er zijn procedures voor het uitvoeren van een zogenaamde i-Scan, voor een i-Wasstraat en voor de migratie van informatie van netwerkschijven naar het DMS.

De werkzaamheden
Deelnemen in een aantal werkgroepen vanuit het programma Samen Digitaal in de rol van
deskundige en procesbewaker, gericht op het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan
Informatiehuishouding.
Met het team AO vaststellen van de benodigde dienstverlening en die dienstverlening inplannen.
Uitvoeren van de verbeteracties op de informatiehuishouding binnen de directies, zoals het
beoordelen van informatie op netwerkschijven en in mailboxen, het adviseren over het overbrengen van informatie naar het DMS DigiJust, het adviseren over digitaal en zaakgericht werken in DigiJust, het beoordelen van zogenaamde ‘zaaksjablonen’, etcetera.
Mee ontwikkelen en uitvoeren van workshops op het gebied van ordenen van informatie,
archiefvorming, zoeken&vinden.
Een bijdrage leveren in de ontwikkeling van ‘best practices’ en procedures voor het verbeteren van de informatiehuishouding op basis van ervaringen in de diverse werkgroepen Samen Digitaal.
Functionele wensen vanuit de gebruikersorganisatie afstemmen met de Product Owner van het DMS DigiJust. Kennis nemen van de releaseplanning en langere termijn ontwikkelplannen voor DigiJust om de gebruikers hierover correct te kunnen informeren.
In specifieke gevallen optreden als projectleider voor een specifiek, omvangrijk of extra complex verbetertraject bij een organisatieonderdeel.

1. Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie  10
2. Past binnen het team (enthousiast, resultaatgericht, geduldig) 15
3. Is in staat om eigen werkervaring te vertalen naar klantsituatie 10
4. Beschikt over uitstekende communicatie- en luistervaardigheden 15

< Go back to the overview of all orders