Atos

SRQ124361 - Procescoördinator omgevingsvisie buitengebied

Work location:
....
Starting date:
04.02.2019
Ending date:
31.07.2020
Hours per week:
24

De rol van de procescoördinator is in het bijgevoegde plan van aanpak omgevingsvisie buitengebied beschreven.
 
Momenteel is de gemeente bezig met de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. De procescoördinator stapt zodoende in een lopend traject. Wij verwachten dat de procescoördinator zich het lopende proces snel eigen kan maken.

Daarnaast verwachten wij dat de procescoördinator:

  • de in dit plan van aanpak beschreven rollen van de procescoördinator uitvoert;
  • bij de uitvoering van het plan van aanpak stuurt op planning en resultaten, maar hier ook flexibel mee om kan gaan als dat vanwege de opbrengsten uit het co-creatieproces nodig is;
  • meedenkt in de wijze waarop we het gemeentebestuur bij het proces kunnen betrekken;
  • het wensbeeld van de gemeente Hengelo voor de Omgevingswet kent en met de omgevingsvisie buitengebied bijdraagt aan de realisatie hiervan;
  • onze dienstverleningsformule co-creatie kan toepassen;
  • direct lering kan trekken uit het proces en de opgedane ervaringen kan omzetten tot leerpunten voor de vervolgfasen van de omgevingsvisie;
  • binnen het programma Omgevingswet met de omgevingsvisie samenhangende actiepunten kan oppakken.

Programmaplan omgevingswet voor deze functie is op te vragen via support@staffingms.com 

< Go back to the overview of all orders