Atos

SRQ124372 - Senior applicatiebeheerder 352739

Work location:
Amsterdam
Starting date:
02.01.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Als je reageert dan ook een 1 referentie meesturen van een relevante opdracht.
Je vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat.
 
Ook graag jouw NAW gegevens en burgerservicenummer vermelden.
 
De volgende eisen en wensen dienen met J of N beantwoord te worden. Indien J dan moet dit duidelijk terugkomen in de motivatie en in de genoemde opdrachten.
 
Eisen:
Een afgeronde, voor de functie relevante HBO of Universitaire studie (bijvoorbeeld HBO Informatica Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van applicatiebeheer van maatwerk applicaties in de afgelopen 5 jaar Minimaal 3 jaar gedegen kennis van en ervaring met beheersprocessen gebaseerd op ASL en ITIL frameworks, daarnaast ook kennis vereist van BISL in de afgelopen 5 jaar Kennis van methodieken en technieken betreffende Agile werken.
Minimaal 3 jaar ervaring met het coördineren van beheerwerkzaamheden in de afgelopen 5 jaar.

 
 
Opdracht:
Applicatiebeheer binnen het Applicatie Ontwikkel Centrum draagt zorg voor het in stand houden van de (geautomatiseerde) informatievoorziening. De applicatiebeheerder is belast met de afhandeling van (complexe) vraagstukken en voert daartoe de volgende activiteiten uit:
-          Verzorgt 3e lijns ondersteuning en adviseert als specialist op technisch gebied op zijn/haar domein bij technische verstoringen en incidenten; interpreteert en analyseert incident rapportages en formuleert indien nodig technische wijzigingsvoorstellen.
-          Draagt zorg voor afstemming met alle stakeholders (waaronder ICT specialisten, leveranciers, Releasemanager en coördinator R&B).
-          Draagt zorg voor de correcte werking van de in beheer zijnde operationele systemen van de opdrachtgever.
-          Beoordeelt en verwerkt ad hoc informatieverzoeken (o.a. queries).
-          Inventariseert, coördineert, reviewt, onderzoekt en evalueert consequenties van voorgestelde technische en functionele wijzigingen voor de componenten van de informatie-voorziening (ook in relatie tot de gehele informatievoorzienings-keten). Geeft als gemandateerde vertegenwoordiger advies en opdracht (ook aan software-leverancier) tot het doorvoeren van deze wijzigingen in de verschillende systeem-omgevingen.
-          Beoordeelt de diverse soorten testplannen, testscripts en testrapportages. Adviseert en stemt bevindingen af met de relevante stakeholders.
-          Adviseert en draagt zorg voor ondersteuning bij het implementeren van de nieuwe functionaliteiten/software.
Verzamelt/levert input voor de in gebruikname van nieuwe software/functionaliteiten o.a. : Technische Sign Off, koppelvlakdocument, implementatie- draaiboek, beheerhandboek. "
Publicatie 03-01-2019
Gelegenheid tot het stellen van vragen tot 04-01-2019, 16:00 uur Sluiten van de aanvraag: 11-01-2019, 16:00 uur
 
De uitkomst van de selectie wordt uiterlijk 22-01-2019 bekend gemaakt
 
 
Functiebeschrijving
 
 
Applicatiebeheer binnen het Applicatie Ontwikkel Centrum draagt zorg voor het in stand houden van de (geautomatiseerde) informatievoorziening. De applicatiebeheerder is belast met de afhandeling van (complexe) vraagstukken en voert daartoe de volgende activiteiten uit:
-          Verzorgt 3e lijns ondersteuning en adviseert als specialist op technisch gebied op zijn/haar domein bij technische verstoringen en incidenten; interpreteert en analyseert incident rapportages en formuleert indien nodig technische wijzigingsvoorstellen.
-          Draagt zorg voor afstemming met alle stakeholders (waaronder ICT specialisten, leveranciers, Releasemanager en coördinator R&B).
-          Draagt zorg voor de correcte werking van de in beheer zijnde operationele systemen van de opdrachtgever.
-          Beoordeelt en verwerkt ad hoc informatieverzoeken (o.a. queries).
-          Inventariseert, coördineert, reviewt, onderzoekt en evalueert consequenties van voorgestelde technische en functionele wijzigingen voor de componenten van de informatie-voorziening (ook in relatie tot de gehele informatievoorzienings-keten). Geeft als gemandateerde vertegenwoordiger advies en opdracht (ook aan software-leverancier) tot het doorvoeren van deze wijzigingen in de verschillende systeem-omgevingen.
-          Beoordeelt de diverse soorten testplannen, testscripts en testrapportages. Adviseert en stemt bevindingen af met de relevante stakeholders.
-          Adviseert en draagt zorg voor ondersteuning bij het implementeren van de nieuwe functionaliteiten/software.
Verzamelt/levert input voor de in gebruikname van nieuwe software/functionaliteiten o.a. : Technische Sign Off, koppelvlakdocument, implementatie- draaiboek, beheerhandboek.
 
 

 

< Go back to the overview of all orders