Atos

SRQ124385 - Senior SAP Development consultant 353061 / IBS-7170

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
28.01.2019
Ending date:
31.07.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- OF formulier ingevuld mee sturen
- NAW cf id of paspoort
- motivatie in OF formulier
Zonder bovenstaande wordt aanbieding niet behandeld.
Aanleveren (NL): Een naar de aanvraag geschreven MPP (maximaal 5 pagina's!) + ALLE eisen (KO) en wensen stuk voor stuk beantwoord met Ja/Nee én kort aangetoond uit CV + Skill-level + ALLE voorletters en geboortedatum volgens paspoort/id + Beschikbaar per wanneer, aantal uren/week inzetbaar en geplande vakantie binnen 3 mnd.

Eisen:
Applicatiebeheer Professional ITSM Control of IT Services;
ITIL Service Transition
Programmeren Oracle Certified Professional; Microsoft
Certified Program Developer
SAP ABAP 8 jaar ervaring
SAP Workflow 6 jaar
SAP UI/5/Fiori 3 jaar
ABAP en workflow in SAP SRM
UI5/Fiori in combinatie met SAP SRM

Wensen:
Kennnis van inkoopprocessen
Kennis van / ervaring met Agile/SAFe werkomgevingen.
Sterke contactuele eigenschappen: Werken in Agile omgeving met korte
lijnen naar product-owner en eindgebruikers
Applicatie beheer

Competenties:
Enthousiaste persoonlijkheid

Opdracht:
Als SAP development consultant ben je werkzaam voor het domein Bedrijfsvoering en verantwoordelijk voor het
onderhoud en de doorontwikkeling van toepassingen binnen het SAP landschap van de belastingdienst. Er start een project inkoop contract- en leveranciersmanagement. De SAP onderdelen SRM, MM en Records-/Casemanagement nemen een centrale rol in binnen de te realiseren oplossing. De functionalieit moet ontsloten worden via Fiori/UI5 schermen. Ook workflow is een belangrijk onderdeel van de oplossing; hiervan dient in ruime mate kennis en ervaring aanwezig te zijn. Daarnaast is ruime kennis en ervaring in ABAP vereist. De development werkzaamheden hebben hoofdzakelijk betrekking op de SRM-module; kennis en ervaring van development binnen SAP SRM is daarom vereist.
De werkzaamheden zijn:       
1. Bijdrage leveren aan het functioneel ontwerp 
2. Schrijven van het technisch ontwerp
3. Realisatie van de technische componenten (Fiori/UI5, ABAP en workflow)
4. Technisch testen van de oplossing                                               
Naast projectwerkzaamheden zal er ook sprake zijn van beheerwerkzaamheden.
Het team waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden is recent gestart met een Agile werkmethodiek.
Het tactische inkoopproces (van behoeftestelling tot contract) geeft aanleiding tot het inrichten van een ICT-voorziening Inkoop & Contractmanagement (beheren overeenkomsten, monitoren naleving en uitnutting
contract, onderhouden contacten met leverancier m.b.t. overeenkomst).
Binnen het kader van deze opdracht is kennis van UI5, Fiori, ABAP en workflow noodzakelijk.
 

 

< Go back to the overview of all orders