Atos

SRQ124386 - Frontend developer (352992)

Work location:
Utrecht
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
14.07.2019
Hours per week:
32

Opdracht-/functiebeschrijving
De front-end-developer is onderdeel van de Maakplaats waar meerdere scrum teams en shared services actief zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde frontend software op basis van Angular die ervoor zorgt dat de middels Blueriq gemodelleerde schermen van de juiste GUI look-and-feel worden voorzien. Van de frontend developer wordt ook verwacht dat hij/ zij een bijdrage levert aan een generieke en efficiënte opzet van de schermen op alle devices/browsers. De overheidswebrichtlijnen, de rijkshuisstijl en de daarop gebaseerde NVWA huisstijl zijn bij het ontwerp en realisatie randvoorwaardelijk. Van de frontend developer wordt een proactieve houding verwacht bij het nadenken over en analyseren van de opzet en realisatie van de gebruikersinterface en de daaraan gekoppelde gebruikersinteractie. Hij/zij is in staat kritisch te kijken naar de reeds ontwikkelde concept schermen en hiervoor verbeteringen aan te dragen. De frontend developer werkt nauw samen met de Usability/front-end designer en de Blueriq modelleurs die de voorstellen doorvoeren in de applicatie. De frontend developer moet in samenwerking met de andere frontend developer in de maakplaats de benodigde GUI software opleveren.
 
Achtergrond
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.
 
Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:

  • Moderne op ICT gebaseerde geuniformeerde organisatieprocessen: deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisatie en andere managementinformatie, waardoor risico’s eerder worden gesignaleerd;
  • Het versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanalyse en -management uitgevoerd kan worden;
  • Het uitrusten van medewerkers met moderne apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruiksvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen;
  • Het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruiken.

Om dit doel te bereiken is het programma PI&I ingericht. Het programma kent verschillende in de tijd gelijktijdig en volgtijdelijk lopende projecten. De projecten richten zich op het middels co-creatie realiseren van herontwerp van de werkprocessen, de business change, het realiseren van zowel ICT (softwarematig en infrastructuur) als handmatige ondersteuning voor de nieuw ontworpen processen en de voorbereidende activiteiten (draaiboeken) voor de implementatie. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Maakplaats genoemd. Binnen de Maakplaats wordt op basis van een Agile (Scrum/SAFe) werkwijze en met behulp van het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht. 
 
Eisen (knock-out criteria)

  • Aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van userinterfaces op basis van Angular – 2 jaar
  • Kennis en ervaring met Bootstrap, node, grunt, CSS en Sass, javasript, JSON en jquery – 2 jaar
  • Kennis van en ervaring met iteratieve ontwikkelmethodieken (SCRUM) en gebruikersinteractie – 2 jaar

Wensen

  • Kritisch, systematisch, gedisciplineerd, maar met een pragmatische inslag
  • Initiatiefrijk, proactief en een grote flexibiliteit. Zelfstandig en stressbestendig, Teamspeler
  • Ervaring met Blueriq front end ontwikkeling

< Go back to the overview of all orders