Atos

SRQ124411 - Projectleider AVG

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Wij zijn op zoek naar een Projectleider voor onze klant EZK West in Den Haag.
Inzet per 14-1-2019 +/-
Inzetperiode: 12 maanden
Optie op verlenging:  ja, 7 maal 3 maanden
Contracturen: 36 uur per week
Richttarief inkoop: €  77,00  


Opdracht-/functiebeschrijving
Het betreft een vervolg op het door de business geregisseerde programma AVG (fase 1) om aanpassingen die de AVG met zich meebrengt uit te zetten binnen EZK en LNV. Deze opdracht focust zich op ICT-gerelateerde aanpassingen, denk hierbij aan aanpassingen in software en selectie en inkoop van tooling, die vanuit het programma worden geïnitieerd en uitgevoerd worden door de Dienst ICT Uitvoering van EZK (waarvoor je werkzaam bent).
Dit programma is een vervolg op het programma implementatie AVG fase 1 dat liep van april 2017 tot en met mei 2018. De conclusie van deze fase is dat de organisaties EZK en LNV als geheel in control zijn en dat bij alle dienstonderdelen nog activiteiten nodig zijn om werkelijk compliant te worden. Met dit doel wordt gestart door het programma implementatie AVG fase 2. Waarbij in fase 1 de nadruk voornamelijk lag op inventariseren, analyseren en verkennen, ligt in fase twee de nadruk op implementatie, risico’s verminderen en verandering.

De risico’s zijn per dienstonderdeel en op centraal niveau in kaart gebracht. Dit programma is erop gericht in meerjarig perspectief (2018-2020) op alle hoofddoelen van de AVG-activiteiten te realiseren op basis van de geanalyseerde risico’s.
De doelstelling van het programmaplan implementatie AVG-fase 2 is om een aantal activiteiten uit te voeren en producten op te leveren waarmee het programma de verschillende dienstonderdelen en agentschappen ondersteunt bij het compliant te zijn aan de AVG en aan de Uitvoeringswet AVG en om een kwaliteitscyclus in te richten om compliant te kunnen blijven. De totale implementatie van de AVG zal tot en met 2020 duren.
Om deze doelstelling te kunnen bewerkstelligen wordt gemeten met Key Performance Indicators (KPI’s). Deze KPI’s zijn opgesteld op basis van de Privacy Baseline van EZK en LNV. Ook na de implementatie van de AVG zal op deze KPI’s worden gestuurd om de compliancy aan de AVG blijvend te kunnen waarborgen.

Na overleg met het Privacy Platform van EZK en LNV is besloten dat de volgende KPI’s uiterlijk 25 december 2018 zijn ingericht:
- Privacybeleid; het privacybeleid is vastgesteld, gepubliceerd en er is een evaluatiecyclus ingericht (2.1.1. en 2.1.2 uit de Privacy Baseline EZK en LNV)
- Register gegevensverwerkingen; de organisatie heeft inzicht in de gegevensstromen en verwerkingen binnen de organisatie (4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. en 4.1.4. uit de Privacy Baseline EZK en LNV).

De overige KPI’s worden door de gezamenlijke centrale projecten uit dit plan of door de projectleiders bij de dienstonderdelen, agentschappen of beleidsdirecties opgepakt, met als doel om in 2020 deze KPI’s allemaal geïmplementeerd te hebben. Op deze manier zijn vanaf dat moment alle relevante informatiesystemen en applicaties AVG-proof ingericht. Naar verwachting moeten 700 systemen gewijzigd worden n.a.v. de AVG, een project van dergelijke omvang kan niet binnen een jaar gerealiseerd worden. Daarnaast moet er dan een werkende kwaliteitscyclus ingericht zijn op privacy om de AVG ook te waarborgen na afronding van het programma.
 
Achtergrond
Het programma is een verandertraject met impact op de bedrijfsvoering, management en medewerkers van zowel EZK en LNV als de dienstonderdelen en agentschappen. Het goed betrekken van, afstemmen met en communiceren naar deze belanghebbenden (lijnmanagement, privacy coördinatoren en medewerkers) zijn belangrijke randvoorwaarden voor succes.
 
Eisen (knock-out criteria)

 • Minimaal HBO ICT afgeronde opleiding – 6 jaar
 • Project-/programmamanagement – 6 jaar
 • Rijksoverheid – 4 jaar
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – 3 jaar
 • Projectmanagement: Opleiding/Certificering: Professional Projectmanager; PRINCE2 Practitioner, Scrum Master, ITIL

Wensen

 • Plannen, organiseren, structureren, rapporteren, financieel inzicht, snelle en adequate beslisser, resultaatgericht, najager
 • Enthousiast, flexibel, gedreven/gemotiveerd, zelfstandig/zelfsturend
 • Sociaal en communicatief vaardig (woord en schrift NL)
 • Bekendheid met het Ministerie van EZK/LNV en DICTU is een absolute pré

Start datum
07-01-2019
 
Eind datum
31-12-2019 (met optie op verlenging)

Uw aanbiedingsmail bestaat uit een Nederlandstalig CV in Word van maximaal 4-6 pagina’s ontdaan van logo`s, bedrijfsnamen, tarieven etc.
Een CV van een kandidaat met daarin een persoonlijk geschreven motivatie toegeschreven op de klanteisen, wordt met voorrang behandeld.
In de aanbiedingsmail ook graag vermelden:

 • DUIDELIJK aangeven of de kandidaat een ZZP-er is; Bij Payroll constructie OOK aangeven of dit volgens payroll cao Uitzendbranche is, of tijdelijk contract.
 • minimale en maximale contracturen;
 • datum beschikbaarheid, eventuele vakanties of belemmeringen;
 • lopende aanbiedingen en intakes.

< Go back to the overview of all orders