Atos

SRQ124449 - ICT /Telecom manager (354015)

Work location:
Schiphol
Starting date:
14.01.2019
Ending date:
31.07.2019
Hours per week:
40

ICT Manager Telecom 
Eisen:
    Universitaire graad / afgeronde HBO opleiding
.    HBO werk- en denk niveau, verkregen door minimaal 7 jaar werkervaring in de ICT als Manager
.    5-10 jaar ervaring in ICT
.    Kennis van ICT-processen, infrastructuur, methoden en technieken
.    Kennis van AFKL-business en financiële processen
.    Kennis van Vendor Management (Vendor-, Contract-, en Licentie management)
.    Kennis van projectmanagement
.    Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
.    Kennis van verandermanagement
.    Ervaring met de aansturing van teams met verschillende culturen
Benodigde specifieke kennis
.    Brede functionele / technische kennis van Telecom-diensten
.    Specifieke kennis van de Telecom leveranciers en bestaande contracten
 
Competenties:
.    Sturen
.    Motiveren van anderen
.    Opbouwen en onderhouden van relaties
.    Probleemanalyse
.    Plannen en Organiseren
.    Vakkundigheid
.    Overtuigingskracht
 
Opdracht:
Je stuurt een team aan van 10-15 fte op verschillende locaties in Frankrijk en Nederland, en rapporteert direct aan de Director Telecom. Je team is een volledig gemengd team (AFKL) met de verantwoordelijkheid voor zowel Air France als KLM contracten en licenties.
.    Het beheren van contracten, licenties en relaties met leveranciers en derde partijen ten behoeve van de Telecom-diensten.
.    Je past de Telecom Sourcing strategie toe op het team en de producten / services die het team levert.
.    Draagt zorg voor licentie compliance van Telecom.
.    Realiseren van de continuïteit van de Telecom-diensten, met inachtneming van de bestaande processen en procedures.
.    Je levert een actieve bijdrage aan het beleid en de strategie van de Telecom afdeling, samen met de andere MT-leden.
.    Het aansturen van een team met als doel om op efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogwaardige wijze werkzaamheden te realiseren. Het uitvoeren van       HRM binnen de kaders van klant 
.    Financieel management, het opstellen van het Budget voor de afdeling, voorspellen, monitoren en rapporteren over de kosten.
.    Optreden als projecteigenaar voor de contracten binnen de Telecom-diensten.
.    Het aansturen van teams op verschillende locaties, hetgeen frequent reizen en fysieke aanwezigheid op elke locatie vereist.
.    Managen en optimaliseren van relaties met leveranciers en externe partijen, in een politiek complexe omgeving met veel partijen met tegengestelde belangen; borgen van betrokkenheid en commitment aan keuzen en oplossingen.
.    Zorgdragen voor heldere, uitgewerkte requirements rekening houdend met de business processen van de interne klant en met toekomstige situaties.
.    Harmoniseren van de mogelijkheden van leveranciers met klantenwensen door het aandragen en bereiken van oplossingen bij tegengestelde belangen of mogelijkheden van de business en de leverancier.
.    Laten opstellen en bijstellen van contracten en sturen van de leverancier om optimalisatie van de dienstverlening te verkrijgen.
.    Zorgdragen voor effectieve contracten, zowel voor nieuwe, bestaande en vernieuwing bestaande producten en dienstverlening. Gebied bestrijkt verkennen van de markt, reviewen van voorstellen tot en met implementatie, uitfasering en nazorg.
.    Voeren van contractonderhandelingen, tussentijds toetsen bij de opdrachtgever c.q. stuurgroep en vertalen van de uiteindelijke onderhandelingsresultaten in een contract in nauwe samenwerking met de afdeling Inkoop en Juridische Zaken.
.    Het voorbereiden van aanzienlijke investeringen. Het bijdragen aan businesscase en investeringsvoorstellen.
.    Ondersteunen SOM in Telecom-team en voor deze SOM acteren als escalatie-level bij knelpunten in de dienstverlening betreffende hun uitbestede services. De Manager Contract Management en de individuele contract-managers acteren als Back-up voor een uitbestede telecom service als geen (andere) SOM aanwezig is."

< Go back to the overview of all orders