Atos

SRQ124490 - Scrum Master 355420

Work location:
Amsterdam
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
36

Werken bij een bank betekent dat je de bankierseed af dient te leggen. Meer info is te verkrijgen via het Resource Office PS Central.

Eisen:
Meer dan 3 jaar praktische relevante Scrum Master ervaring

Scrum Master certificering (PSM 1)

Kennis van software development processen

Affiniteit met de technische kant van Software ontwikkeling

Kennis op het gebied van verandermanagement, dienend leiderschap, coaching, conflictoplossing, continu verbeteren

Kennis van de (administratieve) organisatie, de interne en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied en waar sprake is van materiedeskundigheid in de functie tevens de kennis van het eigen aandachtsgebied

Kennis en begrip van (interne) IT architectuur

Ervaring met werken in een multi-vendor IT sourcing environment

Kennis van Scaled Agile methoden en werkwijzen (Agile samenwerkingsverbanden tussen meerdereScrumteams)

Wensen:
Ervaring in Payments, bankwezen of financiele dienstverlening is een pré.

Opdracht:
Bij ABN AMRO zoeken we ervaren Scrum Master om de DevOps transformatie mogelijk te maken in het

Payments&Acquiring domein. Hierbij zal je zowel 2 a 3 teams hierop coachen alsmede ook

andere Scrum Masters.

Je faciliteert een Blocks, verzorgt en verbetert de SCRUM DevOps werkwijze binnen Blocks, realiseert de randvoorwaarden om de Blocks optimaal te laten presteren en prikkelt om continu te verbeteren. Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van het Agile gedachtengoed binnen de bank, o.a. door participatie in Circle initiatieven binnen het Grid, waarbinnen de Blocks vallen. De resultaat gebieden zijn o.a.:

- Organisatie Scrum Events: Implementeert, organiseert en begeleidt de SCRUM events rondom en tijdens de Sprints zoals bijvoorbeeld: daily scrums, planningssessies, refinement sessies, pokersessies, sprint retrospective. Borgt implementatie van verbeteringen in de aansluitende Sprints. Dit in samenspraak met de leden van het Block.

- High Performing team: Signaleert intra-persoonlijke wrijvingen en conflicten binnen het team en neemt deze weg. Enthousiasmeert en zorgt voor teamfocus op continue verbetering van prestaties qua kwaliteit,snelheid en hoeveelheid. Begeleidt de dagelijkse operatie binnen het team en benoemt en analyseertkansen voor verbetering.

- Overdracht Agile/Scrum gedachtengoed: Verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van het SCRUM framework binnen het Block en toepassing van de Agile principes. Mentorschap voor het Block in het overbrengen van kennis, ervaring en mindset rondom SCRUM en Agile. Coachen van het Block op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken. Actief signaleren en oplossen (en indien noodzakelijk escaleren) van impediments (belemmeringen) in de voortgang van het Block.
Je bent verantwoordelijk voor het afschermen van het Block van de buitenwereld waar dat nodig is om focus en productiviteit te borgen.

Stimuleren van (de ontwikkeling van) multitasking door alle leden van het Block. Springt inhoudelijk bij,indien het Block daarom vraagt om de sprintdoelstellingen te halen.

- Volwassenheid backlog: Coacht de Product Owner ten aanzien van de effectiviteit die hij heeft in de

samenwerking met het Block. Laat het Block de noodzaak inzien om middels refinement duidelijke en

beknopte Product Backlog items te maken, die in 1 sprint kunnen worden gerealiseerd. Beschermt de

blockleden tegen de invloeden van werk buiten de backlog om.

- Communicatie/rapportage: Verschaft inzicht aan de Product Owner en andere stakeholders in de product

planning op basis van de velocity (snelheid / productiviteit) en historische resultaten van het Block. Verschaft

inzicht aan de leden van het Block op het gebied van snelheid/productiviteit en de ontwikkeling daarvan in de tijd.

- Bijdrage aan samenwerking tussen diverse Blocks werken binnen de organisatie: Helpt en coacht

medewerkers, binnen en buiten het Block, en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van SCRUM en use based productontwikkeling. Initiëren van veranderingen in de organisatie die de productiviteit van het

Block verhogen. Met andere Scrum Masters samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de organisatie te verhogen. Ondersteunt Continuous Integration en Continuous Deployment. Begrijpt

en neemt deel aan Scrum of Blocks (Scrum of Scrums), dit zijn gezamenlijke Scrum/planningssessies met meerdere Blocks tegelijkertijd, waarbij afhankelijkheden tussen de Blocks worden afgestemd.
 

< Go back to the overview of all orders