Atos

SRQ124500 - Teamleider Geluid en Lucht

Work location:
Gouda
Starting date:
01.02.2019
Ending date:
31.05.2019
Hours per week:
24

voor het team Geluid en Lucht van de afdeling Expertise zijn wij op zoek naar een enthousiaste: 

Interim teamleider geluid en lucht

Het team geluid en lucht ondersteunt en adviseert gemeenten en provincie  over geluid en luchtkwaliteit in de volle breedte. Met behulp van metingen en modellen die de wekelijkheid zo dicht mogelijk benaderen helpen de teammedewerkers om ontwikkelwensen van gemeenten en provincie te realiseren en proberen zij om ongewenste en onmogelijke situaties te voorkomen.
De teamleider geluid en lucht vormt samen met mede-teamleiders en het afdelingshoofd de staf van de afdeling Expertise.

Wat ga je doen als teamleider geluid & lucht:

  • Je geeft leiding aan 9 ondernemende medewerkers met ieder hun eigen deskundigheid. Daarnaast werken er ook een aantal mensen op inhuurbasis. Je houdt periodiek teamoverleg en voert ook individuele gesprekken. Je bent in een open sfeer vraagbaak of klankbord, coacht hen op het behalen van afgesproken resultaten en stuurt zo nodig bij;
  • Je neemt het team mee in haar nieuwe rol als adviseur. Onze klantgemeenten hebben hierin dienstverleningswensen maar het wordt ook gevraagd vanuit de nieuwe Omgevingswet;
  • Realisatie van teamplannen, jaarprogramma’s, projecten en KPI’s zijn een belangrijk onderdeel van je taak. Kwaliteit en budgetten verlies je hierbij niet uit het oog;
  • Je draagt zorg voor een tijdige en juiste aanlevering van gegevens ten behoeve van de P&C cyclus.


Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders