Atos

SRQ124721 - Medewerker Communicatie en Events

Work location:
gouda
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
01.03.2021
Hours per week:
16

Medewerker Communicatie en Events
 
Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen.
De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden. Na de oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau, daarna worden ze in onderhoud overgedragen aan de gemeente Gouda.
 
Alle promotionele-, marketing-  en communicatie-activiteiten met betrekking tot Westergouwe vinden zoveel mogelijk in eigen hand, geïnitieerd en uitgevoerd door het Projectbureau, plaats.
 
Functie-inhoud
Je plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het Projectbureau Westergouwe. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 10 medewerkers. Hiërarchisch en functioneel leg je verantwoording af aan de medewerker gebiedspromotie en –marketing en vervolgens aan de projectdirecteur.
 
Wat zoeken we
De functie richt zich enerzijds op het, in onderlinge afstemming met de medewerker gebiedspromotie, organiseren van evenementen in relatie tot de nieuwbouwwijk en z’n (toekomstige) bewoners. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld bewoners-bijeenkomsten, start-verkoop evenementen, start-bouw feestjes e.d.
Daarnaast behoort het (pro)actief bijhouden van alle bestaande communicatie en marketing uitingen van het Projectbureau (website, facebook, nieuwbrieven, reclameborden etc.), alsmede het initieren van nieuwe uitingen tot het takenpakket.
 
Wat ga je doen

 • Het (mede) organiseren van evenementen en bewoners-bijeenkomsten;
 • Bedenken, ontwerpen en opstellen van diverse communicatie, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven, persberichten en informatie aan bewoners;
 • Verantwoordelijk voor het beheren van de online kanalen, zoals website en sociale media, en het direct kunnen inspelen op een actualiteit door het maken van foto en film.
 • Diverse ondersteuning van het projectteam.

 
Wat neem je mee
Kerncompetenties

 • Klantgerichte houding;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Gevoel voor verhoudingen en daarbij behorende omgangsvormen;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

 
Functiegerelateerde competenties

 • Je hebt aantoonbaar kennis van moderne vormen van marketing en communicatie en ervaring in het creëren van content, zowel online als offline;
 • Je bent handig met diverse tools / programma’s om content te maken, zoals bijvoorbeeld een webvideo, vlogs, blogs  of een nieuwsbrief;
 • Je hebt aantoonbaar ervaring in het maken / bijwerken van drukwerk in programma’s Adobe CS (Indesign, Photoshop, etc);
 • Je hebt het vermogen om snel te kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden;
 • Je bent zelfstandig als het aankomt op het plannen en organiseren van je werk;
 • Je bent een praktisch type en weet wat aanpakken is. Daarnaast ben je organisatietalent, geordend en hebt een oog voor detail;
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring met vastgoed en/of gebiedsontwikkeling is een pré.

 
Indicatief werk en denkniveau

 • Je hebt bij voorkeur een opleiding op HBO-niveau, richting communicatie, marketing, evenementen, toerisme, makelaardij, e.d.);
 • Kandidaten met een soortgelijke opleiding op MBO niveau, aangevuld met voldoende en uitgebreide werkervaring op de genoemde terreinen worden nadrukkelijk ook gevraagd te reageren.
   

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 2 jaar, van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021. Eventuele verlenging met nogmaals 2 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer  noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.
 
Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 16 uur per week. De flexibiliteit in het aantal uren per week kan fluctueren tussen de 16 en 24 uren per week. De werkzaamheden kunnen gedeeltelijk en in overleg vanuit huis worden verricht en kunnen verspreid zijn over de werkweek.
 
Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.
 
Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.
 
ZZP’er
Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders