Atos

SRQ124767 - P&O adviseur

Work location:
Doorn
Starting date:
11.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
24

 De gemeente is op zoek naar een ervaren P&O-adviseur voor 24 uur per week (februari t/m december 2019). Hierbij worden werkzaamheden gevraagd op zowel de ‘O’-kant als de ‘P’-kant. De opdracht is voor maximaal 960 uur (40 weken, 24 uur per week). Verdeel over alle weken in februari t/m december (48 weken, gemiddeld 20 uur per week).

De ‘O’-kant
Per 1 maart 2016 heeft een reorganisatie plaatsgevonden en zijn we overgestapt naar een netwerkorganisatie. De hieraan gerelateerde werkzaamheden – die strategisch van aard zijn - verricht de P&O-adviseur in samenwerking met de strategisch P&O adviseur en de gemeentesecretaris.

Werkzaamheden
- Generatiepact

- Procesbegeleiding evaluatie manager Koers
- Evaluatie DAS (Digitaal aankoopsysteem)
- Concern opleidingsplan


De ‘P’-kant
Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden die meer beleidsmatig en tactisch van aard zijn (met name rechtspositie). Deze werkzaamheden verricht de P&O-adviseur in samenwerking met de andere P&O-adviseurs.

Werkzaamheden
- Gesprekscyclus (inventariseren, vervolg bepalen)

- Veegactie lokale arbeidsvoorwaarden irt car/uwo, waaronder babs, Werktijdenregeling en beschikbaarheidstoelageregeling
- Modernisering en actualisering lokale arbeidsvoorwaarden en beleid  (waaronder vervoersmanagement, gedragscode telewerken, WKR, jubileumreg., w&s notitie; ism opdrachtgever thema Fundament en themamanager Koers)
- Verzuim

Opleiding
HBO+, Universitaire opleiding HRM
 

Kennis en ervaring
- Meer dan 5 jaar ervaring binnen een gemeentelijke organisatie
- Kennis van en ervaring met de gevraagde werkzaamheden

Competenties

- Strategisch denken (visie)

- Planmatig werken en schrijven

- Schakelt makkelijk in stijlen van communiceren zodat je gesprekken kan beïnvloeden en soepel kan afstemmen op verschillende gesprekspartners.

- Werkt zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen aan resultaten

- Hands on

- Vindt de weg snel in de organisatie

- Gevoel voor werken in een politiek-bestuurlijke omgeving

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

 

< Go back to the overview of all orders