Atos

SRQ124786 - Bestemmingsplanjurist

Work location:
Hengelo
Starting date:
25.02.2019
Ending date:
26.08.2019
Hours per week:
24

Binnen de afdeling Ruimte en Bouwen draag je zorg voor het opstellen van ruimtelijke plannen (bijvoorbeeld bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen) en begeleid je de bestuurlijke besluitvorming hierover. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de inhoud en het gehele juridisch planologische proces (waaronder de beroepsprocedures bij de Raad van State). In voorkomende gevallen ben je inhoudelijk of regisserend adviseur in projectteams.
Daarnaast adviseer je over juridische aangelegenheden op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht. Jouw rol is een signalerende, analyserende en adviserende ten aanzien van de ontwikkelingen op dit vakgebied. Doordat je ook functioneel applicatiebeheerder van de RO-software (van Roxit) bent, ligt jouw rol ook op het vlak van de digitale ruimtelijke ordening. Ook ben je duidelijk gericht op samenwerking en draag je bij aan de ontwikkeling van het vakgebied, waaronder de nieuwe Omgevingswet.


Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders