Atos

SRQ124813 - Assistent Projectleider

Work location:
Gouda
Starting date:
04.02.2019
Ending date:
04.08.2020
Hours per week:
24

Assistent projectleider 
Ophoog en herinrichtings-/herontwikkelingsprojecten in de openbare ruimte.

doel van de functie
De assistent projectleider richt zich op het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van specifieke
vakspecialistische werkzaamheden ter ondersteuning van de projectleider(s)

kerntaken
- vertalen van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen naar uitvoerings- en/of ontwerpstrategieën
- SMART opstellen van project specifieke rapportages, ontwerpen, projectdocumenten, planningen,
aanbestedingsdocumenten en vergunningaanvragen
- signaleren van mogelijke verbeteringen van voorzieningen en hierover informeren
- initiëren, coördineren, uitvoeren en evalueren van werkzaamheden (door derden); bewaken van
voortgang, budget, kwaliteit, risico’s en informatievoorziening
- beoordelen van (geleverde) ontwerpen, onderzoeken, adviezen, bestekken, contracten, e.d.
- uitvoeren van visuele inspecties van voorzieningen alsmede burgers/klanten hierover inlichten
- vraag- en klachtafhandeling van bewoners/klanten over het project
- organiseren en voorbereiden van aanbestedingen en informatieavonden
- beheren van (technische) voorzieningen
- nemen van beslissingen binnen vastgestelde wet- en regelgeving
- uitvoeren van administratieve organisatie en procesbewaking
- zorgen voor kennisoverdracht naar andere medewerkers binnen en buiten de afdeling.

indicatieve contacten
- interne en externe contacten
- verkrijgen van medewerking.

indicatief werk- en denkniveau
- HBO
- twee tot vier jaar ervaring

Competenties
Kerncompetenties:
Klantgerichtheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid
Functiegerelateerde competenties
Probleem opl. vermogen
Communiceren
Nauwkeurigheid
Flexibiliteit
Taakgebonden competenties
Zelfstandigheid

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP. De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen dienen zich te laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, die dan de offerte indient.

< Go back to the overview of all orders