Atos

SRQ124820 - Fiscaal adviseu

Work location:
Hengelo
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
4

Fiscalist
De gemeente Hengelo wil fiscaal in control zijn en blijven. Binnen de gemeente Hengelo houdt nu één medewerker zich één dag in de week bezig met fiscale werkzaamheden. De gemeente Hengelo ziet de fiscale functie binnen de gemeente Hengelo als een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces. Dit mede gelet op de financiële belangen die gepaard gaan met de fiscale kansen alsook de fiscale risico’s.
 
De gemeente Hengelo zoekt een zelfstandig werkend fiscalist die intern adviseert over relevante fiscale onderwerpen (waaronder btw, Het BTW-compensatiefonds en overdrachtsbelasting). Tevens dient de fiscalist in staat te zijn om de belangen van de gemeente Hengelo in overleggen met derden (waaronder de Belastingdienst) op een goede wijze te behartigen. De gemeente Hengelo zoekt hiervoor ondersteuning van ongeveer 8 uur per 14 dagen intern. De 8 uur kan zoveel mogelijk op 1 dag worden uitgevoerd, waarbij indien nodig wel flexibiliteit wordt gevraagd (bijv. bij een piek in de werkzaamheden of een belangrijk overleg op een andere dag). 
 
Eisen
Opdrachtnemer geeft gevraagd en ongevraagd (proactief) advies over relevante fiscale onderwerpen en is in staat om de fiscale kennis op alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie over te dragen. Opdrachtnemer zal de fiscale structuur verder uitbouwen en de fiscale zaken bijhouden. Op deze wijze vindt een adequate ontzorging plaats voor de fiscale dossiers. Meer concreet houdt dit in dat zij de lopende fiscale zaken beheert, inhoudelijk op in gaat (waar mogelijk) en waar nodig/mogelijk de afstemming voor de gemeente Hengelo verzorgt met de Belastingdienst. Ook houdt zij de fiscale jaaragenda bij van de gemeente Hengelo en bouwt deze verder uit, mede naar gelang zij jaarlijks repeterende werkzaamheden uitvoert.
 
Opdrachtnemer is het “fiscale oog” voor de gemeente Hengelo en het afdelingshoofd financiën in het bijzonder.
 
Opdrachtnemer heeft kennis en ruime ervaring van:

 • De btw, het BTW-compensatiefonds en de overdrachtsbelasting (minimaal 7 jaar relevante werkervaring) en de toepassing van deze belastingen in de gemeentelijke praktijk;
 • De inrichting en de implementatie van fiscale adviezen binnen de gemeentelijke administratie;
 • Heeft ervaring met Key2financien.
 • Het opzetten van een Tax Control Framework (TCF);
 • Horizontaal toezicht;
 • Het beoordelen van een steekproef;
 • De btw-labeling en het gemeentelijke mengpercentage;
 • Heeft een goede relatie met de Belastingdienst c.q. de belastinginspecteurs waaronder Hengelo valt;
 • Het verzorgen van (incompany) trainingen met betrekking tot BTW/BCF en overdrachtsbelasting;
 • Kennis hebben van andere belastingsoorten (waaronder vennootschapsbelasting), zodat opdrachtnemer in staat is een integraal advies op te leveren, waarbij adviezen voor de ene belasting gevolgen kan hebben voor de andere belasting.

De werkzaamheden zien op de toepassing van de volgende belastingwetten:

 • Wet op de omzetbelasting 1968;
 • Wet op het BTW-compensatiefonds;
 • Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting);
 • Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 • Wet op de loonbelasting 1964; en
 • Diverse formeel rechtelijke fiscale wetten.

 
Vergoeding
Het tarief dat opdrachtnemer voor de vorengenoemde werkzaamheden in rekening brengt, bedraagt maximaal € 110, exclusief btw, per uur.

 
Continuïteit
Opdrachtnemer dient de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen. Indien de aangeboden medewerker door bijvoorbeeld ziekte niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, dient opdrachtnemer te beschikken over een gelijkwaardige medewerker die de vorengenoemde werkzaamheden van deze opdracht kan uitvoeren. Uiteraard dient ook deze gelijkwaardige medewerker te voldoen aan het vorengenoemde eisenpakket. Het inzetten van een andere medewerker gebeurt in overleg met de gemeente Hengelo. Het staat de gemeente Hengelo vrij om daarvan geen gebruik te maken en de opdracht te beëindigen.

 
Duur van de opdracht
De opdracht wordt in eerste instantie overeengekomen voor de periode maart t/m december 2019, met de mogelijkheid om te verlengen. 

 
 

< Go back to the overview of all orders