Atos

SRQ124868 - IBM Watson expert / Cognitief Analist/ Sr. Solution Engineer 361185 / STS-4251

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
11.02.2019
Ending date:
30.09.2019
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- ingevuld OF formulier (zie functiebeschrijving bijlage)
- naw cf id of paspoort
- motivatie in OF formulier
- alleen NL sprekend kandidaat

Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet 


1. Adviseren en ondersteunen centrale omgeving. De Belastingdienst is bezig een Watson Content Analytics productiestraat in te richten voor het extraheren van gegevens uit notariele akten. De specialist moet in staat zijn ons te adviseren en ondersteunen bij inrichtingskeuzes rondom deze productiestraat. Daarbij komt ook het integraal koppelen van Watson producten in het systeemlandschap. 2. Coachen en Ondersteunen specialisten in opleiding. De Belastingdienst is bezig om zelf de capaciteit op te bouwen om Watson applicaties te ontwikkelen en deployen. Hiervoor worden enkele mensen vrijgemaakt met ervaring in programmering (Java) en IT in het algemeen. Zo wordt ook geautomatiseerd testen ingericht. Het opleiden, coachen en begeleiden van deze mensen behoort tot de taken van de specialist. 3. Coachen bij ontwerpen en vervaardigen IBM Watson Mining oplossingen. De Belastingdienst behaalt resultaten met bedrijfswaarde met deels/reeds ontwikkelde oplossingen. Mbv specifieke Watson oplossingen (annotaties) voor het extraheren van gegevens uit Notariële Akten vervaardigd die gedraaid moeten worden over gegevensverzamelingen. Hierbij is het belangrijk dat de gevraagde specialist zelf vaardig is in het inrichten en up to date houden van hiervoor specifiek ingerichte PC’s/infra. De specialist moet alle activiteiten vanaf import van akten tot en met het opleveren van datasets kunnen uitvoeren. De specialist is in staat om de capabiliteit van Watson Content Analytics optimaal in te (laten) zetten voor specifieke klantvragen

Het team ECM staat opgesteld voor het ontwikkelen, onderhouden en beheren van bouwblokken rondom het basisbouwblok ECM (Enterprise Content Management). Denk hierbij aan kleine en grote verzamelingen gescande documenten. Het totaal zal oplopen tot meer dan één miljard documenten.Het team ECM bestaat nu uit 30 medewerkers, verdeeld over 6 scrum teams. Elk team heeft een scrummaster en ieder teamlid is medeverantwoordelijk voor het teamcommitment binnen een sprint. Binnen het team ECM lopen diverse opdrachten die gerealiseerd worden door de verschillende teams. Door één daarvan, het Watson-team, worden met de aangekochte tool IBM Watson oplossingen neergezet gericht op het extraheren van gegevens uit ECM content (onder meer Notariële Akten). Deze oplossingen zijn een combinatie van inrichten van bouwblokonderdelen (customizen) en het bouwen van extra functionaliteit (maatwerk).Voor dit Watson-team zoeken we een doortastende Sr. Solution Engineer/Cognitief Analist die de Watson componenten/tooling weet te integreren in de ontwikkelstraat, zelfstandig en vormend de benodigde annotaties ontwikkelt, vanuit een meerjarige en diepgaande ervaring in het testvak. Het modelleren van het Notariële Akten domein in samenwerking met experts. Het achterhalen van de business case en wensen van de klanten van Notariele Akten en het vertalen en implementeren van deze wensen in IBM Watson Explorer Content Analytics.

Eisen:
- cognitief analist Watson (3jr)
- JAVA (3JR)
- WATSON Explorer Content analytics studio & Mining
- nederlandstaig
-Watson certificering (pre)


< Go back to the overview of all orders