Atos

SRQ124871 - waarnemend projectleider Omgevingsvisie

Work location:
Utrecht
Starting date:
14.03.2019
Ending date:
12.07.2019
Hours per week:
24

Wat is het doel van je rol?
Jouw project is één van de vijf projecten van het programma Implementatie Omgevingswet. Met het programma wordt gezorgd voor een tijdige en integrale implementatie van de Omgevingswet waarbij we voldoen aan het ambitieniveau dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van de omgevingsvisie.
Het project is in augustus 2018 opgestart. Het is ingedeeld in 2 fases: eerst wordt een zogeheten Hoofdlijnennotitie Omgeving opgesteld en vervolgens de daadwerkelijke Omgevingsvisie. De Hoofdlijnennotitie Omgeving zal de koers beschrijven op een aantal overkoepelende vraagstukken. Deze notitie wordt in juli 2019 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij is het proces minstens net zo belangrijk als het resultaat. De nadruk ligt op participatie, integraliteit en bestuurlijke afstemming

Dit zijn jouw taken
Je geeft leiding aan een projectteam van vier collega’s om het project in goede banen te leiden. Jouw rol begint op het moment dat de participatie onder begeleiding van een extern adviesbureau gaande is. Onder jouw leiding wordt dit participatieproces afgerond en worden de resultaten geborgd. Ook zorg jij ervoor dat de daadwerkelijke Hoofdlijnennotitie Omgeving wordt opgesteld en het vaststellingstraject wordt afgerond. Tenslotte start je de 2e fase van opstelling met het opstellen van een projectplan. 
  

< Go back to the overview of all orders