Atos

SRQ124873 - Contractmanager (UAV-gc contract grondverbetering en bouwrijpmaken)

Work location:
Gouda
Starting date:
01.03.2019
Ending date:
01.03.2021
Hours per week:
8

Contractmanager (UAV-GC contract grondverbetering en bouwrijpmaken)
 
Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit.
 
Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed, en de overige betrokken marktpartijen. De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het Projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebieden. Na de oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het Projectbureau, daarna worden ze in onderhoud overgedragen aan de gemeente Gouda.
 
Functie-inhoud
Je plaats in de organisatie
Je levert specialistische versterking ten aanzien van contractmanagement aan het Projectbureau Westergouwe . Het Projectbureau bestaat uit een compact team van circa 10 medewerkers. Hiërarchisch en functioneel leg je verantwoording af aan het contractbeheerteam en vervolgens aan de projectdirecteur.
Zie bijlage voor verdere toelichting op het contract.

Wat zoeken we
De functie richt zich volledig op het contractmanagement van een meerjarig en omvangrijk UAV-GC contract van een GWW project. Het zwaartepunt van dit project ligt op de grondverbetering van een gebied met een zeer slechte bodemgesteldheid. De  contractmanager is verantwoordelijk voor de beheersing van de succesvolle uitvoering van het contract.
 
De opgave
Westergouwe ligt in de zuidoosthoek van de Zuidplaspolder, ten westen van Gouda. De Zuidplaspolder is omgeven door een ringdijk en ringvaart. Westergouwe wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de provinciale wegen N207 en N456. Aan de zuidoostzijde ligt de ringdijk langs de Ringvaart van de Zuidplaspolder. De zuidwestgrens van het Plangebied valt samen met de noordoever van de watergang Vijfde Tocht. Het Plangebied wordt in een aantal (deels nader te bepalen) fasen gerealiseerd. In de 1e en 2e fase van het plangebied Westergouwe (“WG-I” en “WG-II”) heeft reeds grondverbetering plaatsgevonden. De eerste woningen zijn inmiddels bewoond. Verder wordt het plangebied momenteel bouwrijp gemaakt en gefaseerd ingericht. Verder wordt een ecologisch recreatief gebied (de groen-blauwe zone) ingericht aan de zuidwestzijde van het Plangebied aansluitend aan de Vijfde Tocht.
 
Het contract grondverbetering WG-III heeft een omvang van ruim boven de 10 miljoen euro en loopt meerdere jaren. De beoogd Opdrachtnemer voor de grondverbetering WG-III is Boskalis Nederland. De Opdrachtgever beoogt een gebied op te hogen en een zeer hoge mate van zekerheid over de kwaliteit van het werk te verkrijgen. Daarnaast beoogt de Opdrachtgever een strakke sturing op het contract, de juridische aspecten en een pro-actieve oplossingsgerichte samenwerking, waarin escalatie naar de betreffende directies voorzien en gewenst is.
 
Wat ga je doen?

 • Het leidinggeven aan een contractteam met medewerkers van het projectbureau. De medewerkers binnen het Projectbureau verzorgen, onder aansturing van de contractmanager, de afstemming met de raakvlakken binnen het gehele project.
 • Verrichten en laten verrichten van systeem-, proces- en producttoetsen
 • Opstellen van toetsplannen op basis van risico’s
 • Toetsen van en adviseren over VTW’s
 • Invulling geven aan de daadwerkelijke contractbeheersing
 • Faciliteren van en adviseren over te nemen besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten

 
Wat neem je mee?
Kerncompetenties

 • Nauwkeurig en daadkrachtig
 • Pro-actief met een klantgerichte houding
 • Communicatief vaardig, met een goede beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk)
 • Je bent een gedegen onderhandelaar

 
Functiegerelateerde competenties

 • Kennis van en ervaring met alle voorkomende contractvormen in de GWW
 • Kennis van geïntegreerde contractvormen, waaronder D&C onder de UAV-GC
 • Kennis van Systeemgerichte Contractbeheersing
 • Ervaring met interdisciplinair werken. Je hebt aantoonbare ervaring opgedaan als contractmanager van civiele technische projecten, bij voorkeur ook met de component grondverbetering.
 • Je hebt een brede ervaring en een sterke affiniteit met het beheersen van contracten in de uitvoeringsfase (civiele projecten) 

Indicatief werk en denkniveau

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding richting Civiele Techniek (dan wel weg- en waterbouw) of gelijkwaardig
 • WO werk –en denkniveau
 • Aanvullende cursussen op het gebied van UAV-GC en kostenramingen
 • Minimaal 6 jaar ervaring in een vergelijkbare rol
 • Minimaal 10 jaar ervaring in vergelijkbare projecten
   

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 2 jaar, van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021. Eventuele verlenging met nogmaals 2 jaar is mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit OG en ON noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.
 
Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 8 uur per week. De flexibiliteit in het aantal uren per week kan fluctueren tussen de 6 en 12 uren per week. De werkzaamheden kunnen gedeeltelijk en in overleg vanuit huis worden verricht.
 
Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.
 
Gunningscriterium
De aanbiedingen die compleet en volgens voorwaarden zijn ingediend, worden beoordeeld op het gunningscriterium Economisch meest voordelige inschrijving, waarbij kwaliteit zwaarder weegt dan prijs.
 
ZZP’er
ZZP’ers worden in het bijzonder uitgenodigd om op deze uitvraag te reageren.

Zie bijlage voor verdere toelichting op het contract.

< Go back to the overview of all orders