Atos

SRQ124880 - Junior Java Ontwikkelaar 348703 / 4162D

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
11.02.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
40

Dit gaat om de junior aanvraag binnen het meester en gezel principe. Binnen FAD Douane zijn we op zoek naar Java ontwikkelaars voor keten Teruggaaf Acteraf & Accijns & Kantoor (TAAK). De keten TAAK is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor oa het proces Accijns . De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties in de keten TAAK vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn 7 multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Gemiddeld zijn de teams 9 man groot. Het werk zelf wordt door het team iom productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI en in 5 sprints van 2 weken elk uitgevoerd.Binnen het team Klant Management Basisregistratie in de keten TAAK zijn we op zoek naar T-shaped Java ontwikkelaars (1x senior, 1x junior, In een meester-gezel constructie.).De senior java ontwikkelaar moet kennis en ruime ervaring hebben in het vakgebied als JAVA-developer binnen een multidisciplinair team. Een stevige persoonlijkheid die ruime ervaring heeft met Java /mainframe back-end oplossingen. Hij/zij heeft ervaring met TDD en met werken in een Scrumteam. Voor de junior wordt met name gekeken naar gedrevenheid en leergierigheid.Voor de samenstelling van de MD-teams zal worden gekeken naar een goede mix tussen vakkennis, ervaring, inhuur- en eigen personeel en de juiste competenties. We zoeken mensen die gemotiveerd zijn om in een Agile/scrum omgeving te werken binnen de IV-keten Douane, breder dan hun eigen vakgebied. Je hebt kennis, ervaring en motivatie om onder andere onderstaande werkzaamheden uit te voeren.

Binnen de afdeling Klantmanagement worden onder andere de applicaties Klant Informatie Systeem (KIS) en Douane Verstrekken en Vergunningen (DVV) ontwikkeld. De applicatie DVV is bedoeld als applicatie die volledig geautomatiseerd verzorgt dat je ongeacht de bron kunt beschikken over gegevens van EU-/NL-vergunningen- en registraties.DVV valideert en verstrekt de gegevens van vergunningen op basis van CDMS, Geregistreerd exporteur (REX) en KIS.DVV kent diverse raakvlakken zoals:- aanlevering vergunninggegevens DVV aan NCTS; - koppeling DMF aan DVV; - koppeling AGS aan DVV; - koppeling SEED aan DVV; - koppeling Mijn Douane aan DVV;DVV wordt op dit moment grotendeels als nieuwbouwvoorziening neergezet. Binnen het team wordt gebruik gemaakt van de agile Scrum werkwijze i.c.m. het Safe Agile framework. Eisen die worden gesteld aan de applicatie zijn onder andere: Hoge performance-eisen, Hoge graad van testautomatisering en betrouwbaarheid.Algemene Taken van een teamlid in een MD-team zijn:• Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items. • Je draagt bij aan het plannen van iteraties. • Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden. • Je neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en events. • Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken. • Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega’s binnen het multidisciplinaire team.

EISEN:

 • Java/JEE 0/1 jaar ervaring
 • Java script 0 /1 jaar ervaring
 • Aantoonbare ervaring met Agile Scrum 0/1 jaar ervaring
 • Zowel een Meester en Gezel moet aangeboden worden -  Meester SRQ123986 
 • Bijbehorend OF formulier in NL verplicht invullen, verzenden naar AtosBFA-mailbox@staffingms.com

Wensen:

 • Jenkins, Maven, Sonarcube, Webservices, JPA
 • BM Pure Application System (IPAS)
 • Spring MVC4,Angular
 • Kennis van Git, JIRA, Bitbucket, en Confluence
 • Kennis van testframeworks zoals JUnit, Cucumber, Fitnesse, Selenium en of Robot Framework
 • IBM WebSphere Application Server (WAS), DB2, MQ
 • Opleiding - SCJP/OCPJP/OCP
 • Scherp oog voor kwaliteit en security (OWASP)

< Go back to the overview of all orders