Atos

SRQ125046 - MIH performance tester 361684 / 4208B

Work location:
Apeldoorn
Starting date:
11.02.2019
Ending date:
20.12.2031
Hours per week:
36

VERPLICHT:
- ingevuld OF formulier mee sturen
- naw vlgs paspoort of id
- motivatie in OF formulier
- NL-talig

Zonder bovenstaande wordt de aanbieding niet behandeld.


• Werken bij IV-accent is werken in een dynamische en vernieuwende omgeving waarbij een goede portie doorzettingskracht onmisbaar is. Het vraagt om medewerkers die bereid zijn om af te wijken van standaard werkzaamheden en nieuwe ervaringen op te doen.• Binnen IV-accent wordt veelal gewerkt met voor de Belastingdienst nieuwe werkwijzen en tooling. • Bepalen teststrategie mbt performance op basis van risico analyse;• Genereren test sets (oplopend in grootte);• Uitvoeren performance testen, ondersteuning aan afnemers bij performance ketentesten; • Monitoren (meten karakteristieken van servers, database, etc) en verzamelen van resultaten en logs;• Werken aan de tuning- en schalings mogelijkheden van de infra-stac; • Analyseren van resultaten en opstellen test rapportage
Het Center of Excellence Gegevensontsluiting heeft als doel het ontsluiten en aanbieden van de gegevens voor de belastingdienst om als betrouwbare gegevensleverancier de doelen uit de investeringsagenda mede te realiseren.In het CoE Gegevensontsluiting bieden we 2 diensten aan:- Het ontsluiten van bronnen naar het analytics platform waarvoor het CoE Analytics de infrastructuurlevert.- Het leveren van webservices ten behoeve van gegevensvragen van applicaties en portalen.De voorziening MIH (Master Information Hub) ondersteunt beide diensten. Master Information Hub (MIH) is een voorziening die is gerealiseerd met een MDM- en gegevensintegratie oplossing. MIH is op dit moment opgezet als golden reference voor gegevensontsluiting. Golden reference is een datamanagement (MDM) patroon dat geschikt is voor organisaties waar behoefte is aan een complete, accurate en read only view op een subject area zoals “klant”. De focus ligt op het managen van gedeelde informatie.
Eisen: (3jr erv)
- Ervaring met JMeter, LoadRunner
- Ervaring met het (performance) testen van SOAP en REST
- Ervaring met het analyseren van performancetest resultaten (bv
identificeren bottlenecks

Wensen:
- Ervaring met Linux, IPAS, VMWare;
• Ervaring met Scrum / Agile;
• Ervaring met Jira;
Ervaring met Splunk;
• Ervaring met Master Data Management, Datastage, WebSphere;
• Ervaring met capaciteitsmodelering.

< Go back to the overview of all orders